Žmonės

Klasė ir savybės
Žmonės LineAge2 yra panašūs į žmones šiuolaikiniame pasaulyje. Šiuo metu žmonės dominuoja žaidimo pasaulyje.

Specialieji gebėjimai lenktynėse: Nors žmonės neturi specialių gebėjimų, jų stiprios pusės yra tos, kad jie gali pereiti į labiausiai specializuotas klases.

Charakteristikos: Žmonės yra gerai subalansuoti pagal visas charakteristikas.

Kovotojas
„Human Fighter“ tipo veikėjai moka naudotis įvairiais koviniais ginklais ir turi gerą fizinį pasirengimą.

Žaidimo stilius: kovotojai turi daugiausiai jėgos. Jie didžiuojasi savo aukšta kvalifikacija artimoje fizinėje kovoje, kur daugiausia naudoja kalaviją ir kitus rankinius ginklus. Jie taip pat gali susitelkti į tolimo nuotolio išpuolius, kurie vėliau bus plėtojami į lankininkus.

Magas
Žmogaus mistiko klasė yra suinteresuota pasaulio jėgomis. Šios klasės veikėjai moka panaudoti įvairias pasaulio jėgas. Magai mokosi savo galių iš senų knygų ir atlieka keisčiausius eksperimentus su įvairiausiomis randamomis medžiagomis. Jie nėra labai socialūs veikėjai.