Throne 3: Gracia

Deivė Eva taip mylėjo pasaulį ir visas jo būtybes, kad norėdama juos apsaugoti nuo kylančios monstrų bangos ji iškviete Kamaelius. Jos troškimas buvo išvengti savo dieviškūjų galių panaudojimo žudymo tikslams ir panaudoti savo didžiulę jėgą Adenos karalystės gynimui. Rezultatai, deja, buvo pražūtingi.

Kamaelių prikėlimas kainavo labai daug. Siekis pastumti juos tarnauti šviesiąjai pusei sujaukė visatos balansą. Kaip negali būti šviesos be šešėlio, ar vasaros be žiemos, taip Kamaeliai negalėjo pasitarnauti Adenos karalystei.

Adenos lemtis
Be įspėjimo lengvas Adenos žmonių tikėjimas buvo sudaužytas. Katastrofa pasireiškė visose žemėse: visus sveikus javų laukus tuo pačiu ir kaimus sunaikino nežinomas maras, oras pasidarė keistas, nenuspėjamas.

Žmonės pradėjo kreipti dėmesį į tai, ką jie ankščiau atmetė kaip „lunatiko kliedėjimą“. Dabar tos pačios baisios atsiskleidimo (relevation) ir likimo (doom) pranašystės įgavo naujas reikšmes. Išminčiai siekė dar kartą įtikinti žmones, bet jų žodžiai stokojo įtikinimo, jie žiūrėjo į savo krištolinius rutulius ir perskaitė perspėjimus. Net Orkų šamanai pranašavo, kad ilga žiema tuoj pradės trauktis. Nuotykių ieškotojai ir kiti gyventojai sapnavo keistus sapnus, kuriose jie kovojo prieš nesibaigiančias tamsos ordas, kol galiausiai joms pasiduodavo. Keli pabusdavo su galvos skausmais ar žaizdomis; keli nepabusdavo apskritai. Išminčiai nusprendė, kad vis dažniau išgirstami pasakojimai apie keistus žmonių sapnus ir didžiosios pranašystės turėtų susijungti. Jie studijavo sapnuose žuvusių kūnus ir klausėsi tuos sapnus išgyvenusių žmonių pasakojimus. Išminčiai turėjo vienas kitam priešingų spėjimų, teorijų. Bet visi išminčių spėjimai turėjo vieną bendrą sąsają: tai buvo pranašingas ženklas lemiantis Adenos karalystės žlugimą. Kad atrastų tikslią grėsmės priežąstį, išminčiai karštligiškai peržiūrėjo žvaigždes ir įdėmiai žiūrėjo gilyn į jų kristalus.

Kamalokos atsiradimas
Tai buvo didžiulis, sunkiai išaiškinamas reikalas, bet išminčių pastangos pagaliau davė vaisių. Jie nustatė, kad pražutingas sapnas karalystei buvo atsiųstas tamsos jėgų. Išminčiai ją pavadino „Kamaloka“, vieta tarp tikrojo pasaulio ir pragaro. Ten sutinkamos pabaisos vadinamos Kaneus, dalyvaudavo visuose košmaruose.

Išminčiai susivienijo ir nusprendė, kad Kamaloka yra pražūties priežastis. Keli įžvelgė tikrąją tiesą: tai buvo dimensija, kuri buvo atskirta nuo kosmoso, mirties deivės Shilen jėgomis. Nors Kamaloka buvo panaši į požeminius Seven Seals (Septynių Antspaudų) kalėjimus, tai buvo daug pavojingiau. Seven Seals kalėjimus kontroliuoja Priests of the Seals (Antspaudų dvasininkai), o ši pragariška dimensija nebuvo niekieno kontroliuojama. Kamaloką reikėjo sustabdyti anksčiau, negu jis susivienys su Seven Seals. Po Girano asemblėjos, Ivory Tower (Dramblio kaulo bokšto atstovai) susisiekė su dvasininkais ir pranešė asamblėjos reikalavimus: kadangi gręsia pražūtis visai gyvybei, esančiai Adenos žemyne, Dvasininkai turi dalintis septynių antspaudų žiniomis su Ivory Tower burtininkais. Dvasininkai susitarė. Burtininkai Hardino Akademijoje pasamdė daugybę užsisvajojusių nuotykių ieškotojų ir panaudojo juos nehumaniškai. Sėkmė nusišypsojo ir per palankių nelaimingų atsitikimų seriją jie  surado kombinaciją, kurios siekė – jie sugebėjo sukurti naują dimensiją, gretimą Kamalokai į kurią nuotykių ieškotojai galėjo teleportuotis iš šio pasaulio. Tą atradimą jie pavadino „The Rim Kamaloka“ (Kamalokos Apvadas). Nuotykių ieškotojai per jį galės įžengti į Kamaloka ir kovoti su jos blogiu.