Regentų gavimas ir maišymas

Reikalavimai kvestui: 57 lvl
Kvestas prasideda Ivory Tower. Jį pasiimti reikia pas Trader Wesley (shopping area).

Jums reikės medžioti šiuos monstrus:
Tower of Insolence
Crendion, Hallate’s Maid, Hallate’s Guardian, Platinum Tribe Shaman and Platinum Guardian Shaman.
Blazing Swamp
Lava Wyrm, Hames Orc Shaman

Kvesto daigtai:
Lava Wyrm: Wyrms Blood
Hallate’s Guardian: Demon’s Blood
Hallate’s Maid (3rd Floor): Brown Reagent Pouch
Crendion: Unknown
Platinum Tribe Shaman: Brown Reagent Pouch
Platinum Guardian Shaman: Reagant Box
Hames Orc Shaman: Grey Reagant Pouch, Quicksilver

Atidarę Grey Reagant Pouch gausite:
2 Volcanic Ash(s), 2 Quicksilver(s), Lava Stone, Moonstone Shard

Atidarę Reagant Box gausite:
2 Blood Root(s), Infernium Ore

Atidarę Reagant Pouch gausite:
Infernium Ore, Rotten Bone Piece, 2 Sulfur(s)

Reagantų maišymas
Reagentus reikės sudėti į Alchemist’s Mixing Urn, kuri yra Ivory Tower prieš Magic Trade Wesley. Patys galėsit sudėti ingredientus ir nustatyti maišymo temperatūrą. Mažiausia temperatūra (1, Salamander) pati saugiausia, bet gausite mažiausią reagentu kiekį. Didesnė temperatūra (3, Phoenix) pagamins daugiau reagentų, bet mažesnė tikimybė, kad jie pasigamins. Taip pat, reagentus į urną turit dėti pagal tikslius receptus.

Mažo lvl reagentų receptai:
Dracoplasm: 10 Wyrm’s Bloods, 1 Blood Root
Magmu Dust: 10 Lava Stones, 1 Volcanic Ash
Moon Dust: 10 Moonstone Shards, 1 Volcanic Ash
Necroplasm: 10 Rotten Bone Pieces, 1 Blood Root
Inferno Dust: 10 Infernium Ores, 1 Volcanic Ash
Demonplasm: 10 Demon Blood, 1 blood Root
High Level Reagant Forumals:
Draconic Essence: 10 Dracoplasms, 1 Quicksilver
Fire Essence: 10 Magma Dusts, 1 Sulfur
Lunargent: 10 Moon Dusts, 1 Quicksilver
Midnight Oil: 10 Necroplasms, 1 QuickSilver
Demonic Essense: 10 Demonplasms, 1 Sulfur
Abyss Oil: 10 Inferno Dusts, 1 Sulfur
Hellfire Oil: 1 Fire Essence, 1 Demonic Essence
Nightmare Oil: 1 Lunargent, 1 Midnight Oil

Atlygis
Nuneškite reagentus atgal Wesley ir juos galėsite iškeisti į:
Asofe X 1 – 6 Dracoplasm
Thons X 1 – 4 Necroplasm
Cursed Bone X 100 – 4 Inferno Ore
Potion of Alacrity X 10 – 7 Demonplasm
Scroll of Resurrection X 10 – 8 Moon Dust
Recipe: Avadon Gloves(60%) – 1 Dragonic Essence
Recipe: Zubei’s Gauntles(60%) – 1 Dragonic Essence
Recipe: Avadon Boots(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Zubei’s Boots(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Blue Wolf Gloves(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Blue Wolf Boots(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Doom Gloves(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Doom Boots(60%) – Midnight Oil
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern X 1 – 1 Lunargent
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern X 1 – 1 Lunargent
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern X 1 – 1 Demonic Essence
Sealled Tallum Leather Armor Pattern X 1 – 1 Demonic
Sealed Tallum Plate Armor Pattern X 1 – 1 Abyss Oil
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric X 1 – 1 Abyss Oil
Sealed Majestic Leather Armor Fabric X 1 – 1 Abyss Oil
Sealed Armor of Nightmare Pattern X 1 – 1 Fire Essence
Sealed Majestic Plate Armor Pattern X 1 – 1 Fire Essence
Tower Shield – 8 Demonic Essence
Drake Leather Boots – 8 Abyss Oil
Square Shield – 5 Lunargent
Zubei’s Gauntlets – 1 Hellfire Oil
Avadon Gloves – 1 Hellfire Oil
Zubei’s Boots – 1 Hellfire Oil
Avadon Boots – 1 Hellfire Oil
Blue Wolf Boots – 4 Nightmare Oil
Boots of Doom – 4 Nightmare Oil
Blue Wolf Gloves – 4 Nightmare Oil
Doom Gloves – 4 Nightmare Oil