Nykštukai

Dwarfai (nykštukai) yra žemės stichijos rasės atstovai. Dwarfai turi didelę fizinę jėgą, smalsią prigimtį ir meilę daiktų gaminimui. Po milžinų išnykimo, Dwarfai vis bando tapti pačia galingiausia rase visose žemėse. Jų gobšumo dėka Dwarfai tapo izoliuotąją rase – atskirta nuo viso žemyno. Jų visuomenės struktūra gali būti lyginama su didele korporacija ir jie yra vis dar pripažįstami dėl savo nuovokumo ir gabumų. Dwarfai yra ryškiai atskirti į dvi grupuotes: Scavengers – kurie ieško rečiausių ingredientų, ir Artisans – kurie gamina daiktus iš retų ingredientų.

Specialiosios galimybės: Dwarfų inventoriaus talpa, ir galimas svoris yra didesnis nei kitų rasių.

Charakteristika: Dwarfai turi pagirtiną fizinę jėgą ir geriausius gaminimo įgūdžius.

Visi suaugę Dwarfai yra pramonės gildijos nariai. Gildijoje Dwarfai keliauja link aukštumų. Šiuo laikotarpiu, Dwarfai mokomi gaminti įvairius ginklus, skydus, įrankius, mašinas pilies apgultims ir rinkti produktus jų gaminimui.

Žaidimo stilius: Dwarfai yra tvirti kovotojai, bet jie labiausia pripažįstami dėl savo gaminimo, ingredientų rinkimo ir prekybos įgūdžių. Dwarfai dirba be jokio nuovargio, kad pagamintų įspūdingiausius kūrinius, ir palaikytų geriausią pirklių reputaciją visose žemėse.