Karmos kvestas

Quest’as pradedamas pas Black Judge, prie Hardins Academy, arba prie Florano malūno.

Pasiimkite quest’ą ir keliaukite į Ivory Tower, į 3 aukštą pas Joan. Tuomet į Sea of Spores ir ten užmuškite 3 Tarantulus.

Grįžkite pas Joan į IT, tuomet pasBlack Judge ir jis duos rcp, su kurio pasigaminsite penacles. Receptas bus q inventoriuje. Gaminti reikia pas Giran Blacksmith.

Pasigamę vėl keliaujate pas Black Judge. Jis apžiūri penacles ir tuomet jau nusiperkate Wolf Food.

Einate pakelti jam 1 lvl. Maisto pasiimkite nemažai, nes jis labai ėdrus.

Pakelus lvl nunešate penacles pas Black Judge ir jis nuima 1-10 PK taškų. Jis juos vėliau atiduos ir vėl galėsi jam kelti lvl, kad nuimtų PK.

Padarius šį quest’a siūlau nekarmint, nes reikės viską daryti iš naujo.