Dyes ir Simboliai

Dye – tai daiktai, kurie naudojami piešti simbolius. Jie gali padidinti arba sumažinti pagrindines savybes (STR, DEX, CON, INT, WIT, MEN). Skiriamos dvi dye rūšys: paprasti ir aukštos kokybės. Paprasti dye naudojami pabaigus pirmos profesijos užduotį, o aukštos kokybės, tik pabaigus antros profesijos užduotis.

STR – Padidina fizinės atakos dydį.

DEX – Didina atakos greitį, fizinio skillo greitį, taiklumą, kritinio smūgio ir smūgio išvengimo (evasion) tikimybę, sėkmės tikimybę dageristų skill’ams, skydo apsaugos pasisekimo tikimybę ir judėjimo greitį.

CON – Didina HP ir CP, HP atnaujinimo greitį, svorio limitą, buvimo po vandeniu trukmę, atsparumą kraujavimo ir stun skill’ams.

INT – Didina magijos ataką, stiprina sėkmės tikimybę bei užkeikimo magijos sėkmę.

WIT – Didina magijos kritinės atakos tikimybę, magijos skill paleidimo greitį (casting speed), atsparumą sulaikymo (hold) prakeikimams (HP mažinimas, magijos paleidimo trukmę ir kita).

MEN – Didina apsaugą nuo magijų, maksimalų MP, MP atnaujinimo greitį, atsparumą nuodams ir prakeikimams. Sumažina tikimybę nutraukti magijos leidimą.

Nuo 20 lygio, inventoriuje atsiranda langeliai, skirti simboliams. Tai dvi pagrindines asmenybės savybes keičiantys daiktai. Juos galima naudoti tik nuo 20 lygio, pabaigus profesijos keitimo užduotį. Po antros profesijos pakeitimo, didėjant asmenybės lygiui, galima naudoti iki trijų simbolių. Tačiau simboliai, kurie buvo nupiešti prieš antrą profesiją, po pakeitimo nebeveiks.

Surinkus pakankamą kiekį dye, reikia pakalbėti su Symbol Maker ir jis už tam tikrą mokestį nupieš simbolį.

Vienos savybės negalima padidinti daugiau kaip 5 vienetais, tačiau sumažinimas nėra limituojamas. Pavyzdžiui, jei du simboliai padidina INT po 3+ ir 4+, savybė nepadidės daugiau nei 5+.

Pateikiamos galimos simbolių naudojimo kombinacijos:

Gali naudoti:
STR, CON, ir DEX – Visos klasės

INT ir MEN – Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner

INT ir WIT – Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Warrior, Human Knight, Paladin, Rogue, Gladiator, Warlord, Dark Avenger, Treasure Hunter, Hawkeye, Elven Knight, Temple Knight, Swordsinger, Plainswalker, Silver Ranger, Palus Knight, Assassin, Shillien Knight, Bladedancer, Abyss Walker, Phantom Ranger, Orc Raider, Orc Monk, Destroyer, Tyrant, Scavenger, Artisan, Bounty Hunter, Warsmith

MEN ir WIT – Human Wizard, Sorcerer, Necromancer, Warlock, Elven Wizard, Spellsinger, Elemental Summoner, Dark Wizard, Spellhowler, Phantom Summoner, Cleric, Bishop, Prophet, Elven Oracle, Elven Elder, Shillien Oracle, Shillien Elder, Orc Shaman, Overlord, Warcryer

Simbolius galima panaikinti pakalbėjus su Symbol Maker. Panaikinus simbolį, pusė naudotų dažų kiekio atsiras inventoriuje.