Anthar Nest kvestas

Pradžia pas NPC Gabrielle. Šiam quest’ui reikia lvl 50.

Pašnekat su Gabrielle Giran’o centre, ji pasakys, reikia pasišnekėti su šiai saugotojais:
Kaiena (Ivory Tower ketvirtame aukšte)
Chakirsis (Hunter Village)
Kendra (Aden’os Warrior Guild’e)
Orven (Aden’os bažnyčioje)

Keliaukit į Ivory Tower ir pasišnekėkit su Kaiena. Ji lieps žudyti Marsh Drake’us ir Marsh Stalker’ius (Blazing Swamp šiaurė). Kai surinksit reikiamus daiktus, grįžkit pas Kaiena ir ji duos Mark of Wachman.

Keliaukit į Hunters Village ir pasikalbėkit su Chakiris, ji paprašys žudyti Hamrut’us ir Kranrot’us (Giants Cave’o pradžioje). Kai gausit reikiamus daiktus grįžkit pas Chakirsis ir gausit Mark of Watchman.

Toliau vykit į Aden’a ir pasikalbėkit su High Priest Orven. Jis paprašys žudyti Bloody Queen’us (Dragon Valley ir Forbidden Gateway). Bežudant turite rasti quest monstrą, užteks užmušti vieną. Grįžkit pas Oriven.

Adena’oje pasišnekėkit su Kendra, ji lieps žudyti Harit Lizardman Shaman (Forest of Mirrors). Bežudant turi atsirasti quest monstras, gavus quest item’a grįžkit pas Kendra.

Dabar turite keturis Mark of Wachman.

Grįžkit pas Gabrielle, ji paprašys pasišnekėti su:
Warehouse Chief Moke (Gludin’e)
Blacksmith Helton (Oren’e)

Vykit į Gludin’ą ir pasišnekėkit su Moke. Jis paprašys nužudyti Abyss Jewel (Wind Mill virš Oracle Dusk). Kai jį pulsite atsiras sargybiniai, vienam gali būti sunku, nes Jewel turi daug HP. Grįžkit pas Moke.

Keliaukit į Oren’ą ir pakalbėkit su Helton. Nužudykit antrą Abyss Jewel (netoli Sea of Spores). Grįžkit pas Helton.

Keliaukit pas Gabrielle, ji lieps pasikalbėti su Gilmore (prie Death Valley įėjimo, nuo Death Pass pusės). Žygiuokit žudyti Cave Maiden arba Cave Keeper, atsiras quest monstras, jį užmuškit. Nueikit pašnekėkit su Theodric (prie Lair of Antharas įėjimo) ir jis jums duos Portal Stone.