4 lvl clan kvestas

Įvykdžius šias misijas, klano lyderis gauna 120k sp ir Proof of Alliance, kurio reikės pakeliant klaną iki 4lvl.
Užduotis pradedama Girano mieste, pas Sir Kristof Rodemai (jis yra šiaurinėje pusėje nuo Girano Gatekeeper).
Lyderiui užtenka turėti surinkus 1,28kk sp, kadangi sėkmingai įvykdžius užduotį, gaus papildomus 120k sp.

1. Klano lyderis turi pašnekėti su Sir Kristof Rodemai, kuris ieško lyderio galinčio atkurti tvarką karalystėje, bet Kristofas nenori prisijungti prie savo jėgų ir vertės neįrodžiusio klano. Todėl jis pasiūlo išbandymą – Witch Kalis’ Test (raganos Kali testas). Jei klanui pasiseks atlikti šį išbandymą sėkmingai, Kristofas apdovanos klano lyderį 120k sp ir Proof of Alliance ženklu.

2. Lyderis turi nuvykti pas witch Kalis (ji yra pietryčiuose, nuo Ivory Tower). Kartu reikia atsivesti bent tris klano narius, ne mažesnius nei 40lvl. Vienas iš jų turės mirti.

3. Pašnekėjęs su witch Kalis, lyderis sužino, kad turi paaukoti 3 savo klano narius.

4. Visi 3 atsivesti klano nariai turi pasišnekėti su statue of offering (iškart už witch Kalis). Paskutinis pašnekėjęs iškart miršta.
Pastaba: nors pagal aprašymą miršta paskutinis pašnekėjęs, darant šį žingsnį, mirė du šnekoriai.

5. Visi su statue of offering šnekėję nariai gauna Mark of Loyalty (Ištikimybės ženklus), kuriuos reikia atiduoti klano lyderiui.

6. Surinkęs 3 Mark of Loyalty, lyderis vėl turi pašnekėti su witch Kalis. Ragana išvirs velniško gėrimėlio, kurį išgėręs, lyderis kas 3-4s neteks po ~60 taškų gyvybės. Jei laiku nebus pagamintas priešnuodis, nuolatos negydomas lyderis numirs.
Rekomenduojama: pašnekėti su ragana Kalis tik tada, kai minėti 3 klano nariai, kartu su savo pailaikymo grupėmis, nuvyks į priešnuodžiui reikalingų ingridientų turinčių mobų atsiradimo vietą.

7. Witch Kalis su piktdžiuga paaiškina, kad 3 Mark of Loyality ženklus surinkę nariai priešnuodžio gamybai privalo atnešti 3 vaistažoles ir Blood of Eva (nemokša ragana privirė košės).

Reikės:
a) Herb of Harit, randamas pas 54lvl Harit Lizardmen Shamans vietovėje pavadinimu Forest of Mirrors.
b) Herb of Mahum, randamas pas 55lvl Ol Mahum Witchdoctors šiaurįje nuo Ivory Tower.
c) Herb of Vanor, randamas pas 49lvl Vanor Silenos Shamans šalia Tower of Insolense.
d) Blood of Eva. Pastarasis ingridientas gaunamas sužaidus žaidimuką pas witch Athrea šalia Hardin’s Academy.
Pastaba: dvi iš trijų vaistažolių yra tame pačiame regione, todėl prasminga iš viso kurti tik dvi grupes. Vaistažoles rinkti galima pradėti tik lyderiui pašnekėjus su ragana ir išgėrus nuodų.
Pastaba: visiems misijiniams monstrams paskutinį smūgį turi suduoti Lojalieji (šnekėję su statue of offering) nariai.

8. Surinkus visas reikiamas vaistažoles, kuo daugiau dalyvaujančių šioje užduotyje turi nuvykti į Hardin’s Academy, kadangi paskutiniam ingridientui (Blood of Eva) gauti reikės stiprių, didelę žalą darančių žaidėjų.

9. Suradę witch Athrea, kuri yra šalia Hardin’s Academy Gatekeeper, vienas iš 3 lojalių klano narių jos pagalba pradeda žaidimą: witch Athrea išburia 16 skrynių, kurias reikia sunaikinti ir surasti 4’ias, kurios sako BINGO greičiau nei per 1min. Jei to padaryti nepavyksta, naujas bandymas kainuos 10k. Jei žaidimą pavyksta laimėti, witch Athrea kriokia BINGO! ir atiduoda Blood of Eva.

10. Visus surinktus ingridientus nariai pristato klano lyderiui, kuris juos įteikia witch Kalis, kad nemokša ragana pagamintų priešnuodį.

11. Belieka sugrįžti pas Sir Kristof Rodemai Girane ir pašnekėti su juo. Kristofas apdovanos lyderį 120k sp ir Proof of Alliance.

Turėdamas Proof of Alliance ir 1,4kk sp, klano lyderis gali pakelti klano lvl.