3 Profesijos Kvestas

1. Pasiekus 73 lygį keliaukite į Hot Springs pas Chief Jeremy. Iš jo gaukite nuotykį Cryolite. Turėsite gauti po 50 nuotykių daiktų iš vorų, augalų ir vilkų klasės pabaisų. Atiduokite surinktus daiktus Jeremy.

2. Pasiekit 74 lygį ir sudarykit sąjungą su Varka Silenos arba Ketra Orcs. Nusigaukite pas jį Messanger ir pasižadėkite įvykdyti nuotykį. Jums reikės 2 lygio sąjungos. Dažnai sakoma, kad geriau sudaryti taiką su Varka Silenos, nes Ketra raid boss yra geresni už Varka Silenos, taip pat Ketra Orcs lengiau rinkti nuotykio daiktus. Pirmo lygio sąjungai jums reikės surinkti: 100 Soldier Badges. Antro lygio sąjungai: 200 Soldier Badges, 100 Captain Badges. Jie gaunami žudant priešininkų pabaisas.

Nuotykis:
Pasiekę 76 lygį keliaukite į miestą pas NPC Adventurer Guildsman. Pasitikrinkite Quest Information. Ieškote Path To Legend prof name (jums reikiamą atsirinkite pagal reikalavimus nurodytus dešinėje). Sužinote pas ką pasiimti nuotykį ir keliaujate pasiimti užduoties.

Keliaujate į Hot Springs pas NPC Bravarian. Jam atiduodate jau anksčiau gautą Cryolite. Dabar naudodamiesi žemėlapiu turėsite aplankyti porą altorių.

Iš jūsų bus pareikalauta Divine Stone Of Wisdom. Pasirinkite tą pusę su kuria esate sudarę sąjungą. Keliaujate į jus mėgstančios rasės gyvenvietę (orkai arba silenos, atitinkamai nuo pasirinktos sąjungos, jūsų nepuls, tačiau tai negalioja ten besiveisiančioms kitoms pabaisoms). Randam tos rasės burtininkę ir paimam iš jo pirmą užduotį. Keliaujam į miestą. Nusiperkam Key Of Thief ir keliaujam į priešiškos rasės kaimą. Pagal žemėlapį randam skrynutę, kurioje yra reikiama statulėlė. Ją pavagiam ir nunešam draugui burtininkui. Priešiškos pabaisos negali jūsų pastebėt ir užpult. Jei užpuls, reikės keliaut vagystės užduotį pasiimti iš naujo. Už statulėlę gaunam Divine Stone Of Wisdom. Dabar priklausomai nuo vykdomos profesijos užduoties jums teks arba lakstyt po altorius arba gausit nurodymą keliauti į Shrine Of The Loyal žudyti pabaisas. Jums reikės surinkti 700 nuotykių daiktų (to galima išvengti, skaitykite The Four Sepulchers manualą). Išgavę 701 nuotykių daiktų prižadinsim naują pabaisą, kurią užmušus gausite reikalautą nuotykio daiktą. Dabar paprastai reikia keliauti prie altoriaus esančio Wall Of Agros pradžioje (tiesa, kai kurioms profesijoms jo vieta gali skirtis). Keliaujam prie šešto altoriaus, ten pabaisa muš nekaltą NPC, kurį reikės išgelbėt. Pakalbat su išgelbėtu NPC, tada su altorium. Vėl lakstymas. Gaunat Secret Book Of Giants ir trečią profesiją.