2 Profesijos Kvestai: Soul Breaker

 1. Pakalbėkite su Master Vitus kuris yra Girane (Jo vardas nėra betooth! Jis yra Vitus).
 2. Pasikalbėkite su Kekropus, kuris yra Isle of Souls.
 3. Kekropus lieps jums atlikti kelis išbandymus. Pirma pasikalbekite su Casca kuris yra šalia Kekropus.
 4. Casca Pasakys jums grįžti už minutės, tad pasikalbėkite su juo vėl.
 5. Casca Lieps jums pasikalbėti su Grand Master Holst, kuris yra Dione.
 6. Pasikalbėkite su Holst, tada pasikalbėkite su juo vėl ir jis jums lieps apieškoti (pasikalbėti) visus guardus Dione.
 7. Pasikalbėkite su guardais Dione (šiaurės pietuose (geriausia su visais)), jie pasakys ,kad nieko nematė ir rekomenduos jums susitikti su Captain, kuris yra prie Pietinių Diono vartų.
 8. Captain rekomenduos pasikalbėti su šiaurinių vartų guardais, kurie pasakys kad matė jį! Jis keliauja į Giraną.
 9. Keliaukite į Giraną ir pasikalbėkite su šiaurinių vartų guardais. Jie patvirtins, kad jis yra Girane. Keliaukite pas Kamael Guild Master (Vitus) kuris yra Girane.
 10. Vitus pasakys jums, kad jis jau iškeliavo į Giran Harbor, keliauk ten.
 11. Giran Harbore pasikalbėkite su Harbor master, kad laivas jau išplaukė į Devil’s Isle, tad keliaukite į Devil’s Isle. Nukeliavę ten suraskite Cargo Box, kuris yra šalia Bee Hive.
 12. Kai paspausite ant Cargo Box, atsiras angelas ir bandys jus sustabdyti. Nužudykite jį.
 13. Kai nužudysite angelą – spauskite ant cargo box ir atsiimkite prizą!
 14. Grįžkite į Isle of Souls ir pasikalbėkite su Casca. Gausite dar vieną užduoti (šį kartą „magijos“).
 15. Jūsų kita užduotis yra medžioti Wyrm’us kol surinksite 10 Wyrm’s Hearts. Teks pasistengti ir pavargti, kadangi meta tikrai ne kiekvienas (maždaug kas dešimtas).
 16. Kai baigsite tai, grįžkite į Isle of Souls pas Kekropus, užduotis baigta ir Jūs jau pasiruošę tapti SoulBreaker. Sveikinu! Jeigu serveris ~1x reitų – Jus gausite XP/SP ir 15 Shadow Item Exchange Coupon: C Grade(s).