2 Profesijos Kvestai: Silver Ranger

Trial of the Seeker. 35lvl

 1. Giran Town – Master Dufner, kurį galima rasti žmonių (karių) gildijoje šalia rytinio įėjimo. Kai Jūs sutiksite atlikti užduotį gausite Dufner’s Item.
 2. Dion Town – Master Terry, rasite jį Human Fighter’s Guild. Kai atiduosite jam laišką, tai gausite užduotį ir Terry’s Order1.
 3. Execution Ground – Neer Ghoul Berserker. Jį galima rasti šiaurinėje Execution Ground dalyje. Iš šio padaro Jums reikia gauti Mysterious Runestone. Kai tik tai padarysite eikite pas Master Terry.
 4. Kai nueisite pas jį, gausite užduotį:
  Sąrašas ką Jums reikia gauti:
  -Turek Orc Warlord (Orc Barracs). Iš jo reikia gauti Turek Runestone.
  -Ant Captain (Wasteland). Išmušinėjam – Ant Runestone.
  -Ol Mahum Captain (Partisan hideway). Išmušinėjam Ol Mahum Runestone.
  -Turak Bugbear Warrior (į šiaurę nuo Giran Town). Išmušinėjam Turak Bugbear Runestone.
  Kai surinksite visą kolekciją, keliaukit pas Master Terry į Dion Town.
 5. Kai tik ten nuvyksite, pasidomėkite ką reikia daryti toliau. Jis duos kelis daiktus ir lieps nunešti Viktor į Hunter’s Town. Gausite „Terry’s Chest“.
 6. Hunter’s Town – Trader Victor. Kai Victor paklaus tikrojo Terry vardo, tai pasirinkite Alterbar Karrios. Viktorui pasakykite, kad duosite jam naudos ir jis Jums duos Viktor’s Request. Ten bus prašoma surinkti 10 Medusas Scales. Medusa galima rasti į šiaurės-rytus nuo Giran Town. Šiek tiek į rytus nuo Turak Bugbear Warrior. Kai užmušite Medusa, gausite Medusa’s Scale. Kai surinksite 10 vienetų grįžkite pas Victor‘ą.
 7. Victor‘as labai apsidžiaugs, tačiau jis turi bėdą. Jis Jums lieps eiti pas Magister Marina į Ivory Tower. Gausite Analysis Request.
 8. Magistrę galima rasti antrame Ivory Tower aukšte. Iš jos gausite Marinas Letter.
 9. Eikite į Dwarf Town ir ieškokite kalvio Brunon. Jis duos Experiment Tool. Su juo reikia keliauti atgal pas Magister Marina į Ivory Tower.
 10. Marina lieps Jum keliauti į Dion Town pas Master Terry. Gausite Analysis Result.
 11. Master Terry duos Jums naują monstrų sąrašą – List of Host. žinoma juos reikia užmušti. Šį sąrašą gausite jei būsite 36 lygio.
 12. Sąrašas:
  *Marsh Stakato Drone. Gausite Abyss Runestone1.
  *Ant Warrior Captain. Gausite Abyss Runestone3.
  *Breka Orc Overlord. Gausite Abyss Runestone2.
  *Leto Lizardman Warrior. Gausite Abyss Runestone4.
  Grįžtame pas Terry, kai surinksite 4 kristalus. Dabar Terry duos Terry’s Report.
 13. Grįžtame į Giran‘ą pas Master Dufner. Gausite Mark of the Seeker.

Testimony of Life. 37lvl

 1. Kvestas prasideda Dion Castle Town. Ten Jums reikia pakalbėti su Master Cardien.
 2. Keliaujam į Elven Village ir randam Tetrarch Asterios. Gausite Moonflower Charm ir Hierarch’s Letter.
 3. Eikite į rytinę Iris Lake dalį ir raskite Thalia. Ji pasakys, kad reikalingi du daiktai: Grail of Purity ir Talins Spear.
 4. Girane ieškom Puškino t.y. Blacksmith Pushkin. Iš jo gausite Pushkin’s List, kuriame surašyti reikalingi ingridientai:
  •20 Wyrm Talons iš Wyrm.
  •10 Pure Mithril Ore iš Guardian Basilisk.
  •20 Ant Soldier Acid iš Ant Soldier.
 5. Viską surinkus grįžkite pas Puškiną. Kai Puškinas baigs darbą gausite Pure Mithril Cup. Grįžkite pas Thalia ir pakalbėkite su ja. Gausite Thalia’s Letter 1.
 6. Keliaujam pas Arkenia. Gausite Arkenia’s Contract ir Arkenia’s Instructions.
 7. Gludin‘e pakalbėkite su Priest Adonius. Jis paprašys surinkti 20 Spider Ichors ir 20 Harpy’s Down.
  Harpy rasite į pietus nuo Dragon Valley ir į šiaurės-pietus nuo Giran.
 8. Marsh Spider rasit apie Cruma Tower.
 9. Surinkę viską grįžkite pas Priest Adonius. Gausite Andariel Scipture Copy, kurią reikia nunešti pas Arkenia.
 10. Iš Arkenios gausite Stardust. Tada grįžkite pas Thalia. Gausite Talia’s Letter(2), ir keliaujam pas Isael Silvershadow.
 11. Pakalbėkite su Isael Silvershadow. Dings Isael’s Instructions. Jums reikia surinkti Talin’s spear blade, Talin’s Spear Shaft ir 4 Talin jewels (Talin’s Amethyst, Talin’s Aquamarine, Talin’s Peridot, Talin’s Ruby). Medžioklė Leto Lizardman Shaman ir Leto Lizardman Overlord prasideda..
 12. Grįžtam pas Isael su visais reikalingais daiktais. Iš jos gausite žiedą. Grįžkite pas Thalia.
 13. Dabar teks užmušti vienaragį, kadangi reikalingas Talin’s Spear. Kai užmušite vienaragį žiedas dings, o vietoj jo atsiras Tears of the Unicorn.
 14. Kai grįšite pas Thalia, tai iš jos gausite Water of Life. Grįžtam pas Tetrarch Asterios į Elven Village.
 15. Iš Tetrarch Asterios gausite amuletą, kurį reikės nunešti pas Master Cardien į Dion Castle Town. Iš jo gausite Camomile Charm.
 16. Keliaujam į Dion‘ą pas Master Cardien. Gausite Mark of Life.

Test of Sagittarius. 39lvl

 1. Kvestas prasideda Hunter’s Village, po pokalbio su Hunters Union President Benard. Jis Jums paaiškins, kad užduotis skirta tik labai patyrusiems lankininkams ir paprašys nunešti Bernard’s Introduction pas Sagittarius Hamil į Floran Village.
 2. Pakalbėkite su Sir Aaron Tanford. Jis Jums lieps keliauti į Ant Nest ir medžioti įvairias skruzdeles (Ant). Jums reikia surinkti 10 Hunter’s Rune. Baigus darbą einam pas Sagittarius Hamil.
 3. Sagittarius Hamil lieps keliauti į Giran pas Prefect’у Vokian. Jis dėl išdavystės Jums lieps mušti Breka Orc Overlord ir Breka Orc Shaman. Mušdami gausite Hunter’s Rune. Tokių reikia 10 vienetų. Poto gausite Talisman of Snake. Grįžkite pas Prefect Vokian.
 4. Prefect Vokian lieps pakalbėti su Sagittarius Hamil.
 5. Trečiame Ivory Tower aukšte raskite Magister Gauen. Jai reikės kelių ingridientų, kuriuos kaip jau supratote teks atnešti Jums
 6. Manashen’s Horn krenta iš Manashen Gargoyle (gali tekt šiek tiek pavargti, kad gautumėte reikalingą daiktą).
 7. Iš Marsh Stakato Drone gausite Stakato Chitin; bei iš Marsh Spider gausite St Bowstring.
 8. Iš Road Scavenger’s Death Pass‘e gausite Mithril Clip.
 9. Kai viską surinksite grįžkite pas Magister Gauen. Gausite Crescent Moon Bow.
 10. Grįžtam pas Hamil. Jis pasakys, kad reikia medžioti bet kuriuos iš Leto Lizardman (Leto Lizardman Archer, Leto Lizardman Warrior ir t.t.), kad pasirodytų Demon Kadesh. Jis atsiras Oren’o rajone.
 11. Pastaba: nusipirkite – Wooden Arrow ir Soulshot: No Grade. Po to, kai gausite 100 Blood of Lizardman, turi pasirodyti Demon Kadesh. Kada jis pasirodys iš tikrųju niekas nežino, todėl rinkite toliau Blood of Lizardman. Gali tekt surinkti 100 ~ 150 Blood of Lizardman.
 12. Dėmesio, mušti Demon Kadesh reikia su Crescent Moon Bow. Užmušę jį gausite Talisman of Kadesh.
 13. Grįžkite pas Hamil. Iš jo gausite Mark of Sagittarius.Kvestas skirtas, kad gautume ‘Mark of Sagittarius’. Bernard Jums pasakoja apie lankininkų testą. Šis testas skirtas tik geriausiems lankininkams, kurie buvo patvirtinti geriausio lankininko Sagittarius Hamil. Paimkite Bernard’s Recommendation ir nuneškite pas Hamil į Floran Village.