2 Profesijos Kvestai: Shillien Knight

Trial of Duty. 35lvl

 1. Pakalbėkite su Grandmaster Hannavalt.
 2. Pakalbėkite su Sir Aaron Tanford, kuris jum duos ypatingą kardą.
 3. Muškite Skeleton Marauders (29lvl) ir Skeleton Raiders (30lvl) iki tol, kol atsiras Spirit of Sir Herod.
 4. Užmuskite Spirit of Sir Herod. Nepamirškite, kad paskutinis smūgis turi būti suduotas ypatinguoju kardu.
 5. Pakalbėkite su Sir Aaron Tanford.
 6. Pakalbėkite su Sir Kiel Nighthawk.
 7. Muškite Strains (31lvl) ir Ghouls (32lvl) iki kol surinksite 10 Report pieces.
 8. Pakalbėkite su Sir Kiel Nighthawk.
 9. Užmuškite Hangman Tree (35lvl). Atsiras Spirit of Sir Talianus.
 10. Pakalbėkite su Spirit of Sir Talianus.
 11. Pakalbėkite su Sir Kiel Nighthawk.
 12. Pakalbėkite su Isael Silvershadow.
 13. Muškite Leto Lizardmen (35lvl) iki kol surinksite 20 Millitia’s Articles.
 14. Pakalbėkite su Isael Silvershadow.
 15. Pakalbėkite su Priest Dustin.
 16. Muškite Breka Orc Overlord (35lvl) iki kol gausite Sir Athebaldt’s Skull, Ribs, Shin.
 17. Pakalbėkite su Priest Dustin.
 18. Pakalbėkite su Sir Collin Windawood.
 19. Pakalbėkite su Priest Dustin.
 20. Pakalbėkite su Grand Master Hannavalt. Iš jo gausite Mark of Duty.

Testymony of Fate. 37lvl

 1. Kvestas prasideda Giran Castle Town. Iš pradžių reikia rasti Tamsos Elfų gildiją (Dark Elf guild), kuri yra vakarinėje miesto dalyje. Ten reikia rasti Magister Kaira ir pakalbėti su ja. Ji duos Kaira‘s Letter 1.
 2. Ji lieps rasti Brother Metheus, kuris yra tame pačiame mieste, rytinėje miesto dalyje. Iš jo gausite Metheus‘s Funeral Jar.
 3. Po pokalbio su juo reikia eiti į Execution Ground ir ten rasti jo sesers palaikus. Ieškomą daiktą rasite užmušę Hangman tree. Kai tik gausite palaikus (Kasandra‘s Remains), nuneškite juos Brother Metheus.
 4. Gavęs palaikus, Brother Metheus paprašys atnešti nuodus (Belladonna). Jums teks keliauti į Dion Castle Town ir surasti Master Ixia, kuri yra Dion Castle Town Dark Elf guild (šalia pietinio įėjimo).
 5. Master Ixia duos Jums užduotį (gausite Ixia‘s List). Reikės surinkti šiuos ingridientus: 10 Medusa‘s Ichor; 10 Marsh Spider Fluids; 10 Dead Seeker Dung; 10 Tyrant‘s Blood; 10 Nightshade Root;
  Ji pasakys, kad Dead Seeker randasi Execution Ground, Tyrant‘as Wasteland‘e, o Nightshade Root Jūs gausite iš Marsh Stakato, kuris yra Cruma Swamp.
 6. Wastland‘e rasite Tyrant Kingpin ir Tyrant, iš kurių gausite 10 Tyrant‘s Blood. Būkite atsargus, aplink daug piktų ir pavojingų sutvėrimų
 7. Eikite į Cruma swamp. Aplink Cruma Tower rasite Marsh Stakato, Marsh Stakato Drone, Marsh Stakato Worker ir Marsh Stakato Soldier. Iš jų Jūs gausite Nightshade Root.
 8. Toje pačioje vietoje rasite Marsh Spider. Iš jo gausite 10 Marsh Spider Fluids.
 9. Toliau keliaujam į Execution Ground, kad rastumėte Dead Seeker, iš kurio gausite Dead Seeker Dung.
 10. Jeigu išeisite iš Giran Castle Town per rytinį išėjimą, šiek tiek paėję keliu rasite Amber Basilik, Turak Bugbear Warrior, Harpy ir Medusa, iš kurių gausite Medusa‘s Ichor.
 11. Su visu šiuo gėriu eikite pas Master Ixia, kuri pagamins Belladonna. Poto eikite pas Brother Metheus į Giran Castle Town.
 12. Brother Metheus Jums duos kvesto daiktą Alder‘s Skull1, kuri reikia nunešti pas Magister Kaira, kuri yra Dark Elf guild. Iš jos gausite Alder‘s Skull2. Ji pasiųs jus ieškoti Magister Roa. Jį rasite Human Wizard guild‘e. Pokalbyje su ja pasirinkite: „Even with you hands put on, the moon will shine“. Gausite Alder‘s Receipt.
 13. Toliau teks keliauti į Gludin Village ir surasti Warehouse Keeper Norman, kuris jums duos knygą (Revelations Manuscript). Ją reikia nunešti Magister Kaira‘i. Iš jos gausite Kair‘s Recommendation. (pastaba: iki šio momento Jūsu lygis turi būti ne mažesnis nei 38).
 14. Poto Jums reikia eiti į Dark Elven Village ir rasti High Tetrarch Thifiell. Iš jo gausite Letter of Thifiel ir Palus Charm. Sumokėję 4300 adenų gatekeeper‘iui papulsite į Dark Elven Village. High Tetrarch Thifiel yra iš kairės gatekeeper‘iui.
 15. High Tetrarch Thifiel pasiųs Jus pas burtininkę Arkenia (Altar of Rites). Galite sumokėti 1100 adenų gatekeeper‘iui, kad teleportuotis į Southern area of Dark Elf forest. Arkenia duos užduotį (Arkenias‘s Note) rasti Red Fairi Dust ir Ti Mi Riran‘s Sap (Blight Treant Sap). Kad gautumėte Red Fairy Dust, Jums reikia pakalbėti su Bloody Pixy, kuri duos užduotį Pixy Garnet.
 16. Pakalbėkite su Blight Treant (kažkas panašaus į medį). Gausime Blight Treant Seed, kur reikia užmušti Black Willow Lurker.
 17. Medžiojate Grandis, kol surinksite 10 Grandis‘s Skull.
 18. Medžiojate Karul Bugbear, kol surinksite 10 Karul Bugbear Skull.
 19. Medžiojate Breka Orc Overlord, kol surinksite 10 Breka Overlord Skull.
 20. Medžiojate Leto Lizardman Overlord, kol surinksite 10 Leto Overlord Skull. Breka Orc Overlord galima rasti išėjus per šiaurinį Giran Castle Town, ir bėgti keliu, kuris veda į Dragon Valley.
 21. Medžiojate Black Willow Lurker, kol gausite Black Willow Leaf. Black Willow Lurker galima rasti tarp School of arts ir kalnų/kroklių srities.
 22. Keliaujate pas Bloody Pixy. Gaunate Red Fairy Dust.
 23. Einate pas Blight Treant, kad gautumėte Blight Treant Sap.
 24. Surinkę visus ingridientus einate pas Arkenia. Atidavę juos gausite Arkenias‘s Letter.
 25. Dabar keliajate pas High Tetrarch Thifiel ir gaunate iš jo Mark of Fate.

Test of Witchcraft. 39lvl

 1. Po to einam pas Magister Iker, kurią galima rasti magų gildijoje. Ji paprašys surinkti:
  20 Dire Wyrm Fang;
  20 Leto Lizardman Charm;
  20 Enchanted Golem Heartstone;
  Šalia Ivory Tower rasime –Enchanted Stone Golem; Sea of Spores – Dire Wyrm’s; žemiau Oren- Leto Lizardman’s.
 2. Surinkę visus ingridientus eikite pas Magister Iker, jis Jums duos brangenybę.
 3. Dabar einam į Giran Castle Town Dark Elven guild ir pakalbame su Magister Kaira. Pakalbėję su ja gauname dar vieną brangenybę.
 4. Po to einame į Dion Castle Town pas Magic Trader Lara. Ji duos užduotį užmušti Nameless Revenant. Dvasią rasite į šiaurę nuo Execution Ground.
 5. Dabar pats laikas pakalbėti su Trader Nestle Gludin‘e. Po to ieškome Leopold (randasi jis netoli šiaurės-rytų išėjimo).
 6. Kai ieškote NPC naudokite komandą /target, pvz: /target leopold.
 7. Jis pasiųs Jus i Wasteland’ą užmušti Skeletal Mercenary. Mušant tuos skeletus, surinksite paskutines 3 brangenybes.
 8. Surinkę reikiamą kiekį brangenybių grįžkite pas Shadow Orim. Šį kartą jis paprašys atnešti jam Crystal of Restraint ir Sealed Sword. Iš Magister Iker gausite kristalą.
 9. Dabar einame į Gludin Village ir pakalbame su Sir Karrel Vasper. Jis Jus pasiųs į Oren Castle Town, kur saugykloje Jūs turite rasti Vadin. Iš jo gausite užduotį surinkti 20 Tamlin Orc amulets.
 10. Tamlin orcs yra piečiau kelio, vedančio į Hunter’s Village (netoli urvo).
 11. Atidavę Vadin amuletus, grįžkite pas Vasper į Gludin. Pakalbėkite su juo ir keliaukite pas Shadow Orim.
 12. Šį kartą jis Jūsų paprašys užmušti Jejuel, kuris slepiasi štai čia Fisherman Evert. Raskite ji Floran Village.
 13. Šonus jam pakasyti reikia su sealed sword. Nors iš pradžių galima mušti savuoju ginklu, o pribaigti su sealed sword. Atlikę užduotį keliaujame pas Shadow Orim. Pakalbame su juo. Pastaba: Nebūtinai grįžti pas Orim’ą prieš užmušant Jejuel. Kai tik gausite kardą, bėkite į Floran’ą ir pribaigite tą žvejį. Kvestas prasideda po pokalbio su Shadow Orim, kuris yra Dragon Valley (kai pateksite į slėnį, paeikite šiek tiek i šiaurę ir sekite dešine kelio puse). Jis duos užduotį surinkti 6 jewels. Iš pradžių keliaujam į Giran Castle Town, ir pakalbam su Trader Alexandria.