2 Profesijos Kvestai: Shillien Elder

Trial of the Pilgrim. 35lvl

 1. Kvestas prasideda Orc Barracks po pokalbio su Hermit Santiago. Jis lieps apsilankyti pas Seer Tanapi, iš kurio Jums reikia sužinoti apie Paagrio; Gauri Twinklerock papasakos Jums apie Maphr; Iš Priest Prim sužinosite apie Einhasad; pas Andellia sužinosite apie Eva ir Shillen. Gausite Voucher of Trial.
 2. Iš pradžių eikite į Gludin Town ir teleportuokites į Orc Village. Šalia Gatekeeper stovės Seer Tanapi. Jis Jums lieps eiti į Cave of Trials pas Ancestor Martankus.
 3. Ancestor Martankus: gaukite Essense of Flame. Daiktas, kuris Jums reikalingas yra pas Lava Salamander Forgotten Temple.
 4. Forgotten Temple yra pietuose nuo Wasteland. Įėjus bėkite į dešinę ir į apačią. Prabėgus 4-5 sales pasukite į kairę. Užmuškite Lava Salamanders. Gausite Essense of Flame.
 5. Kai turėsit Essense of Flame, grįžkite pas Ancestor Martankus. Po pokalbio eikite pas Seer Tanapi į Orc Village. Gausite Spirit of Flame.
 6. Tanapi lieps eiti į Dwarven Village, kad ten pakalbėtumėte su Gauri Twinklerock, Priest Of the Earth Gerald, Wanderer Dorff. Gerald yra pietinėje miesto dalyje. Pakalbėkite su ja, o Gauri ir Dorff (duos Grey Badge) – šiaurinėje miesto dalyje. Keliaujam į Giran Castle Town.
 7. Kai tik nusigausite ten, raskite Priest Prim.
 8. Keliaujam į Talking Island ir pakalbam su Priest Petron. Gausite Picture of Nahir. Žinoma čia už dyką niekas nieko nedalina, todėl jis paprašys atsikratyti blogos dvasios Nahir’o, kuris yra Elven Ruins. Quest Item dažniausiai nepavyksta gauti iš pirmo karto, tenka Nahir užmušti net 20 ar daugiau kartų.
 9. Po to kai nusibelsite į Elven Ruins, panaudokite teleport‘ą, kad pateiktumėte į vidų. Viduje pažiurėkite į žemėlapį ir ten rasite kambarį pažymėtą kaip Nahir. Kai tik rasite kambarį – pamatysite reikalingą veikėją. Po jo mirties gausite Hair of Nahir. Su juo turite grįžti į miestą.
 10. Grobį atiduokite Petron. Jis Jums lieps rasti Andellia Elven Village. Gausite Statue of Einhasad.
 11. Andellia yra šalia Gatekeeper. Ji  lieps keliauti į Swamp Area link krioklių. Ten reikia rasti ir nukenksminti Black Willow.
 12. Po to, kai bus nukenksmintas tas veikėjas, negįžkite į Elven Village. Paeikite šiek tiek į pietus ir rasite Uruha. Ji Jums duos knygą. Dabar galima grįžti į Elven Village, tačiau reikia eiti pėščiom, nes panaudojus Scroll of Escape atsirasite Dark Elf Village.
 13. Pakalbėkite su Andellia. Kalbėdami pasirinkite: Burn the Book of Darkness.
 14. Ieškokite Wiseman Casian.
 15. Grįžkite pas Hermit Santiago į Orc Barracks. Gausite Mark of Pilgrim.

Testymony of Fate. 37lvl

 1. Kvestas prasideda Giran Castle Town. Iš pradžių reikia rasti Tamsos Elfų gildiją (Dark Elf guild), kuri yra vakarinėje miesto dalyje. Ten reikia rasti Magister Kaira ir pakalbėti su ja. Ji duos Kaira‘s Letter 1.
 2. Ji lieps rasti Brother Metheus, kuris yra tame pačiame mieste, rytinėje miesto dalyje. Iš jo gausite Metheus‘s Funeral Jar.
 3. Po pokalbio su juo reikia eiti į Execution Ground ir ten rasti jo sesers palaikus. Ieškomą daiktą rasite užmušę Hangman tree. Kai tik gausite palaikus (Kasandra‘s Remains), nuneškite juos Brother Metheus.
 4. Gavęs palaikus, Brother Metheus paprašys atnešti nuodus (Belladonna). Jums teks keliauti į Dion Castle Town ir surasti Master Ixia, kuri yra Dion Castle Town Dark Elf guild (šalia pietinio įėjimo).
 5. Master Ixia duos Jums užduotį (gausite Ixia‘s List). Reikės surinkti šiuos ingridientus: 10 Medusa‘s Ichor; 10 Marsh Spider Fluids; 10 Dead Seeker Dung; 10 Tyrant‘s Blood; 10 Nightshade Root;
  Ji pasakys, kad Dead Seeker randasi Execution Ground, Tyrant‘as Wasteland‘e, o Nightshade Root Jūs gausite iš Marsh Stakato, kuris yra Cruma Swamp.
 6. Wastland‘e rasite Tyrant Kingpin ir Tyrant, iš kurių gausite 10 Tyrant‘s Blood. Būkite atsargus, aplink daug piktų ir pavojingų sutvėrimų
 7. Eikite į Cruma swamp. Aplink Cruma Tower rasite Marsh Stakato, Marsh Stakato Drone, Marsh Stakato Worker ir Marsh Stakato Soldier. Iš jų Jūs gausite Nightshade Root.
 8. Toje pačioje vietoje rasite Marsh Spider. Iš jo gausite 10 Marsh Spider Fluids.
 9. Toliau keliaujam į Execution Ground, kad rastumėte Dead Seeker, iš kurio gausite Dead Seeker Dung.
 10. Jeigu išeisite iš Giran Castle Town per rytinį išėjimą, šiek tiek paėję keliu rasite Amber Basilik, Turak Bugbear Warrior, Harpy ir Medusa, iš kurių gausite Medusa‘s Ichor.
 11. Su visu šiuo gėriu eikite pas Master Ixia, kuri pagamins Belladonna. Poto eikite pas Brother Metheus į Giran Castle Town.
 12. Brother Metheus Jums duos kvesto daiktą Alder‘s Skull1, kuri reikia nunešti pas Magister Kaira, kuri yra Dark Elf guild. Iš jos gausite Alder‘s Skull2. Ji pasiųs jus ieškoti Magister Roa. Jį rasite Human Wizard guild‘e. Pokalbyje su ja pasirinkite: „Even with you hands put on, the moon will shine“. Gausite Alder‘s Receipt.
 13. Toliau teks keliauti į Gludin Village ir surasti Warehouse Keeper Norman, kuris jums duos knygą (Revelations Manuscript). Ją reikia nunešti Magister Kaira‘i. Iš jos gausite Kair‘s Recommendation. (pastaba: iki šio momento Jūsu lygis turi būti ne mažesnis nei 38).
 14. Poto Jums reikia eiti į Dark Elven Village ir rasti High Tetrarch Thifiell. Iš jo gausite Letter of Thifiel ir Palus Charm. Sumokėję 4300 adenų gatekeeper‘iui papulsite į Dark Elven Village. High Tetrarch Thifiel yra iš kairės gatekeeper‘iui.
 15. High Tetrarch Thifiel pasiųs Jus pas burtininkę Arkenia (Altar of Rites). Galite sumokėti 1100 adenų gatekeeper‘iui, kad teleportuotis į Southern area of Dark Elf forest. Arkenia duos užduotį (Arkenias‘s Note) rasti Red Fairi Dust ir Ti Mi Riran‘s Sap (Blight Treant Sap). Kad gautumėte Red Fairy Dust, Jums reikia pakalbėti su Bloody Pixy, kuri duos užduotį Pixy Garnet.
 16. Pakalbėkite su Blight Treant (kažkas panašaus į medį). Gausime Blight Treant Seed, kur reikia užmušti Black Willow Lurker.
 17. Medžiojate Grandis, kol surinksite 10 Grandis‘s Skull.
 18. Medžiojate Karul Bugbear, kol surinksite 10 Karul Bugbear Skull.
 19. Medžiojate Breka Orc Overlord, kol surinksite 10 Breka Overlord Skull.
 20. Medžiojate Leto Lizardman Overlord, kol surinksite 10 Leto Overlord Skull. Breka Orc Overlord galima rasti išėjus per šiaurinį Giran Castle Town, ir bėgti keliu, kuris veda į Dragon Valley.
 21. Medžiojate Black Willow Lurker, kol gausite Black Willow Leaf. Black Willow Lurker galima rasti tarp School of arts ir kalnų/kroklių srities.
 22. Keliaujate pas Bloody Pixy. Gaunate Red Fairy Dust.
 23. Einate pas Blight Treant, kad gautumėte Blight Treant Sap.
 24. Surinkę visus ingridientus einate pas Arkenia. Atidavę juos gausite Arkenias‘s Letter.
 25. Dabar keliajate pas High Tetrarch Thifiel ir gaunate iš jo Mark of Fate.

Test of the Reformer. 39lvl

 1. Kvestas prasideda Giran Castle Town, po pokalbio su Priestess Pupina. Ji Jums pasakys, kad paskutinis smūgis dvasiai turi būti suduotas su Disrupt Undead.
 2. Eikite į Execution Ground. Jums reikia medžioti Nameless Revenant. Užmušus gausite Ripped Diary. Tokių Jums reikia 7 vienetų, kad atsirastų Aruraune. Užmušus jį gausite Huge Nail.
 3. Grįžtam pas Priestess Pupina. Gausite Letter of Introduction. Jį Jums reikės nunešti pas Preacher Sla. Į visus klausimus atsakom taip. Gausite Sla’s Letter.
 4. Ieškom Katari. Baigus pokalbį atsiras Ol Mahum Inspector ir Ol Mahum Pilgrim. Ol Mahum Pilgrim NEMUšKITE! Susitvarkykite tik su Ol Mahum Inspector ir eikite pas Katari. Atsiras Ol Mahum Betryer, kuris bandys bėgti. Panaudokite Root ir užmuškite. Gausite Letter of Betrayer. Vėl pakalbėkite su Katari. Gausite laišką.
 5. Einam pas Preacher Sla. Gausite 3 laiškus. Keliaujam į Orc village pas Kakan.
 6. Jis paprašys apsaugoti nuo monstrų, kuriuos galima mušti tik su Wind Strike! Užmuškite Wind Strike’u Crimsha Werewolf ir vėl pakalbėkite su Kakan. Gausite laišką.
 7. Keliaujam į Dwarven Village ir už miesto ribų ieškom Nyakuri. Pasirodys Lizrdman. Užmušę jį vėl pakalbėkite su Nyakuri. Gausite laišką.
 8. Pastaba: gali būti, kad negausite laiško, tai tada pakartokite dar kartą šį punktą. Keliaujam į Talking Island kur ieškom Ramus.
 9. Keliaujam į Elven Ruins. Medžiojam Silent Horror, Skeleton Marksman, Skeleton Lord, Misery Skeleton, Skeleton Archer, kad gautume 5 Bone Fragments(Bone Fragment4, Bone Fragment5, Bone Fragment6, Bone Fragment7, Bone Fragment8).
 10. Grįžam pas Ramus. Gausite laišką.
 11. Grįžtam pas Preacher Sla. Gausime Mark of Reformer. Prieš pradėdami užduotį įsitikinkite, kad mokat Wind Strike, Disrupt Undead.