2 Profesijos Kvestai: Prophet

Trial of the Pilgrim. 35lvl

 1. Kvestas prasideda Orc Barracks po pokalbio su Hermit Santiago. Jis lieps apsilankyti pas Seer Tanapi, iš kurio Jums reikia sužinoti apie Paagrio; Gauri Twinklerock papasakos Jums apie Maphr; Iš Priest Prim sužinosite apie Einhasad; pas Andellia sužinosite apie Eva ir Shillen. Gausite Voucher of Trial.
 2. Iš pradžių eikite į Gludin Town ir teleportuokites į Orc Village. Šalia Gatekeeper stovės Seer Tanapi. Jis Jums lieps eiti į Cave of Trials pas Ancestor Martankus.
 3. Ancestor Martankus: gaukite Essense of Flame. Daiktas, kuris Jums reikalingas yra pas Lava Salamander Forgotten Temple.
 4. Forgotten Temple yra pietuose nuo Wasteland. Įėjus bėkite į dešinę ir į apačią. Prabėgus 4-5 sales pasukite į kairę. Užmuškite Lava Salamanders. Gausite Essense of Flame.
 5. Kai turėsit Essense of Flame, grįžkite pas Ancestor Martankus. Po pokalbio eikite pas Seer Tanapi į Orc Village. Gausite Spirit of Flame.
 6. Tanapi lieps eiti į Dwarven Village, kad ten pakalbėtumėte su Gauri Twinklerock, Priest Of the Earth Gerald, Wanderer Dorff. Gerald yra pietinėje miesto dalyje. Pakalbėkite su ja, o Gauri ir Dorff (duos Grey Badge) – šiaurinėje miesto dalyje. Keliaujam į Giran Castle Town.
 7. Kai tik nusigausite ten, raskite Priest Prim.
 8. Keliaujam į Talking Island ir pakalbam su Priest Petron. Gausite Picture of Nahir. Žinoma čia už dyką niekas nieko nedalina, todėl jis paprašys atsikratyti blogos dvasios Nahir’o, kuris yra Elven Ruins. Quest Item dažniausiai nepavyksta gauti iš pirmo karto, tenka Nahir užmušti net 20 ar daugiau kartų.
 9. Po to kai nusibelsite į Elven Ruins, panaudokite teleport‘ą, kad pateiktumėte į vidų. Viduje pažiurėkite į žemėlapį ir ten rasite kambarį pažymėtą kaip Nahir. Kai tik rasite kambarį – pamatysite reikalingą veikėją. Po jo mirties gausite Hair of Nahir. Su juo turite grįžti į miestą.
 10. Grobį atiduokite Petron. Jis Jums lieps rasti Andellia Elven Village. Gausite Statue of Einhasad.
 11. Andellia yra šalia Gatekeeper. Ji  lieps keliauti į Swamp Area link krioklių. Ten reikia rasti ir nukenksminti Black Willow.
 12. Po to, kai bus nukenksmintas tas veikėjas, negįžkite į Elven Village. Paeikite šiek tiek į pietus ir rasite Uruha. Ji Jums duos knygą. Dabar galima grįžti į Elven Village, tačiau reikia eiti pėščiom, nes panaudojus Scroll of Escape atsirasite Dark Elf Village.
 13. Pakalbėkite su Andellia. Kalbėdami pasirinkite: Burn the Book of Darkness.
 14. Ieškokite Wiseman Casian.
 15. Grįžkite pas Hermit Santiago į Orc Barracks. Gausite Mark of Pilgrim.

Testimony of Trust. 37lvl.

Kvestas skirtas, kad gautumėte ‘Mark of Trust’. High Priest Hollint Jums pasakys, kad tam,jog žmonių rasė galėtų išgyventi baisiame chaose, jie turi turi užsitarnauti pasitikėjimą iš kitų rasių ir susivienyti. Jūs turite tapti žmonių rasės pasiuntiniu ir susitikti su kitų rasių lyderiais, kad užsitarnautumėte jų pasitikėjimą.

 1. Kvestas prasideda Oren Castle Town, po pokalbio su High Priest Hollint. Jis Jums duos Letter to Elf ir Letter to Darkelf. Pristatykite juos Elfų ir Тamsos Elfų lyderiams. Pirmiausia susitikite su Elven Tetrarch Asterios.
 2. Keliaukite į Elven Village. Ten rasite Tetrarch Asterios. Gausite Order of Ozzy.
 3. Kad rastumėte Luell Of Zephyr Winds, sekite keliu į vakarus nuo Elven Village į rajoną tarp Elven Village ir Dark Elven pelkėmis. Muškite lirein’us (Lirein ir Lirein Elder). Tada, per kurį laiką atsiras Luell Of Zephyr Winds. Žinoma, jį reikia užmušti. Gausite Breath of Winds.
 4. Netoli nuo Lirein rasite Dryad ir Dryad Elder. Darom tą patį kaip ir su Lirein. Po kurio laiko atsiras Actea of Verdant Wilds. Sutvarkius jį gausite Seed of Verdure.
 5. Kai turėsite abu daiktus, keliaukite pas Tetrarch Asterios. Iš jo gausite Scroll of Elf Trust.
 6. Toliau judam į Dark Elven Village ir ten ieškom Tetrarch Thifiell. Iš jo gausite Letter of Thifiell, kurį reikės nugabenti pas Magister Clayton, kuris yra Dion’е.
 7. Pakalbam su Magister Clayton, kurį rasite Tamsos Elfų gildijoje. Gausite monstrų sąrašą.
 8. Wasteland: medžiojam skruzdėliukus. Ant Soldier ir Ant Warrior Captain iki tol, kol turėsite 10 Giant Aphid. Ekstremalai gali lįsti į Ant Nest ir ten juos mušti. Žinoma, ten bus ir daug nereikalingų monstrų, kurie kabinsis į uodegą. Kas ieško lengo būdo, tai skruzdėliukus galima sugaudyti pavienius pietinėje dalyje Wasteland. Kai surinksite 10 daiktų, tai automatiškai konvertuosis į Honey Dew.
 9. Cruma apylinkės: Lupam Marsh Stakato, kol turėsime 10 Stakatos Fluid. Surinkus reikiamą kiekį jis konvertuosis į Stakato Ichor.
 10. Death Pass: Medžiojam Guardian Basilisk, iš kurių kris Blood of Guardian Basilisk. Konvertuosis į Basilisk Plasma.
 11. Gavus visus ingridientus keliaukite į Dion Castle Town pas Magister Clayton. Jis lieps eiti pas Tetrarch Thifiell.
 12. Iš Tetrarch Thifiell gausite Scroll of Darkelf Trust.
 13. Grįžtam į Oren Castle Town pas High Priest Hollint. Jis lieps aplankyti Cardinal Seresin. Gausite Letter to Seresin. Kad toliau galėtumėte daryti kvestą turite būti 38+ lygio. Pakalbam su Cardinal Seresin.
 14. Keliaujam į Orc Village. Randam Flame Lord Kakai.
 15. Toliau į Giran Castle Town pas Seer Manakia.
 16. Seer Manakia lieps surinkti 10 Parasite of Lota, kurie krenta iš Windsus.
 17. Gavus reikiamą kiekį grįžtame pas Seer Manakia, iš kurios gausite Letter of Manakia.
 18. Laišką nuneškite į Orc Village. Atiduokite jį Flame Lord Kakai, gausite Scroll of Orc Trust.
 19. Dabar keliaujam į Dwarven Village pas Iron Gate’s Lockirin.
 20. Jus pasiųs į Cruma Tower regioną, kur reikia rasti Maestro Nikola. Jis yra visai netoli įėjimo į Cruma Tower.
 21. Teks mušti Porta, kuriuos galima rasti pirmame bokšto aukšte. Gausite Heart of Porta.
 22. Kai gausite 10 Heart of Porta grįžkite pas Maestro Nikola.
 23. Keliaukite į Dwarven Village pas Iron Gate’s Lockirin. Gausite Scroll of Dwarf Trust.
 24. Keliaujam pas High Priest Hollint.
 25. Talking Island ieškom High Priest Biotin. Iš jo gausite Mark of Trust.

Test of the Reformer. 39lvl

 1. Kvestas prasideda Giran Castle Town, po pokalbio su Priestess Pupina. Ji Jums pasakys, kad paskutinis smūgis dvasiai turi būti suduotas su Disrupt Undead.
 2. Eikite į Execution Ground. Jums reikia medžioti Nameless Revenant. Užmušus gausite Ripped Diary. Tokių Jums reikia 7 vienetų, kad atsirastų Aruraune. Užmušus jį gausite Huge Nail.
 3. Grįžtam pas Priestess Pupina. Gausite Letter of Introduction. Jį Jums reikės nunešti pas Preacher Sla. Į visus klausimus atsakom taip. Gausite Sla’s Letter.
 4. Ieškom Katari. Baigus pokalbį atsiras Ol Mahum Inspector ir Ol Mahum Pilgrim. Ol Mahum Pilgrim NEMUšKITE! Susitvarkykite tik su Ol Mahum Inspector ir eikite pas Katari. Atsiras Ol Mahum Betryer, kuris bandys bėgti. Panaudokite Root ir užmuškite. Gausite Letter of Betrayer. Vėl pakalbėkite su Katari. Gausite laišką.
 5. Einam pas Preacher Sla. Gausite 3 laiškus. Keliaujam į Orc village pas Kakan.
 6. Jis paprašys apsaugoti nuo monstrų, kuriuos galima mušti tik su Wind Strike! Užmuškite Wind Strike’u Crimsha Werewolf ir vėl pakalbėkite su Kakan. Gausite laišką.
 7. Keliaujam į Dwarven Village ir už miesto ribų ieškom Nyakuri. Pasirodys Lizrdman. Užmušę jį vėl pakalbėkite su Nyakuri. Gausite laišką.
 8. Pastaba: gali būti, kad negausite laiško, tai tada pakartokite dar kartą šį punktą. Keliaujam į Talking Island kur ieškom Ramus.
 9. Keliaujam į Elven Ruins. Medžiojam Silent Horror, Skeleton Marksman, Skeleton Lord, Misery Skeleton, Skeleton Archer, kad gautume 5 Bone Fragments(Bone Fragment4, Bone Fragment5, Bone Fragment6, Bone Fragment7, Bone Fragment8).
 10. Grįžam pas Ramus. Gausite laišką.
 11. Grįžtam pas Preacher Sla. Gausime Mark of Reformer. Prieš pradėdami užduotį įsitikinkite, kad mokat Wind Strike, Disrupt Undead.