2 Profesijos Kvestai: Phantom Summoner

Trial of the Scholar. 35lvl

Kvestas skirtas, kad gautumėte ‘Mark of Scholar’. Sorceress Mirien Jums pasakys, kad norint išlaikyti išbandymą Jūs turite atlikti didžiųjų magų užduotį. Pirmasis kurį sutiksite bus High Priest Sylvain.

 1. Pakalbėkite su Magister Mirien. Gausite Mirien’s Sigil1.
 2. Pakalbėkite su High Priest Sylvain. Gausite High Priest’s Sigil.
 3. Pakalbėkite su Maria. Gausite Marya’s Letter1.
 4. Pakalbėkite su Captain Lucas. Gausite Lucas’s Letter.
 5. Pakalbėkite su Maria. Gausite Marya’s Letter2.
 6. Pakalbėkite su Astrologer Creta, renkames “Ask about thief”, gausite Creta’s Letter1.
 7. Pakalbėkite su Maria – gausite Lucilla’s Handbag.
 8. Nuneškite jį pas Astrologer Creta – gausite Creta’s Painting1.
 9. Nuneškite jį pas Maria, gausite Creta’s Painting2.
 10. Pakalbėkite su Captain Lucas, gausite Creta’s Painting3.
 11. Muškite Leto Lizardman Warrior iki tol, kol gausite 5 Brown Scroll Scrap.
 12. Nuneškite jį pas Maria – gausite Crystal of Purity1.
 13. Nuneškite jį pas High Priest Sylvain, gausite Symbol of Sylvain.
 14. Pakalbėkite su Magister Mirien, gausite Mirien’s Sigil2.
 15. Pakalbėkite su Grand Magister Jurek, gausite Grand Magister’s Sigil ir Jurek’s List.
 16. Muškite Monster Eye Destroyer tol, kol gausite 5 Monster Eye Destroyer Skin.
 17. Muškite Breka Orc Shaman tol, kol gausite 5 Shaman’s Necklace.
 18. Muškite Shackle tol, kol gausite 2 Shackle’s Scalp.
 19. Nuneškite viską pas Grand Magister Jurek, gausite Symbol of Jurek.
 20. Pakalbėkite su Magister Mirien, gausite Mirien’s Sigil3.
 21. Pakalbėkite su Wiseman Cronos, kalbėdami rinkites bet kurias eilutes. Gausite Crono’s Sigil ir Crono’s Letter.
 22. Pakalbėkite su Magister Dieter, gausite Dieter’s Key.
 23. Pakalbėkite su Astrologer Creta, gausite Creta’s Letter2.
 24. Pakalbėkite su Magister Dieter, gausite Dieter’s Letter ir Dieter’s Diary.
 25. Pakalbėkite su Trader Edroc – gausite Raut’s Letter Envelope.
 26. Nuneškite jį pas Warehouse Keeper Raut – gausite Scripture Chapter 1 ir Strong Liquor.
 27. Pakalbėkite su Drunkard Triff – gausite Treaf’s Ring.
 28. Pakalbėkite su Warehouse Keeper Valkon – gausite Valkon’s Request.
 29. Pakalbėkite su Maria – gausite Crystal of Purity2.
 30. Muškite Grandis tol, kol gausite Scripture Chapter 3.
 31. Pakalbėkite su Warehouse Keeper Valkon, gausite Scripture Chapter 2.
 32. Pakalbėkite su Blacksmith Poitan, gausite Poitan’s Notes.
 33. Pakalbėkite su Wiseman Casian, gausite Kasian’s List.
 34. Muškite Ghoul tol, kol gausite 10 Ghoul’s Skin.
 35. Muškite Medusa tol, kol gausite 12 Medusa’s Blood.
 36. Muškite Fettered Soul tol, kol gausite 5 Fettered Soul’s Ichor.
 37. Muškite Enchanted Gargoyle tol, kol gausite 5 Enchted Gargoyle’s Nail.
 38. Nuneškite daiktus Wiseman Casian – gausite Scripture Chapter 4.
 39. Pakalbėkite su Magister Dieter.
 40. Pakalbėkite su Wiseman Cronos – gausite Symbol of Cronos.
 41. Pakalbėkite su Magister Mirien – gausite Mark of Scholar.

Testymony of Fate. 37lvl

 1. Kvestas prasideda Giran Castle Town. Iš pradžių reikia rasti Tamsos Elfų gildiją (Dark Elf guild), kuri yra vakarinėje miesto dalyje. Ten reikia rasti Magister Kaira ir pakalbėti su ja. Ji duos Kaira‘s Letter 1.
 2. Ji lieps rasti Brother Metheus, kuris yra tame pačiame mieste, rytinėje miesto dalyje. Iš jo gausite Metheus‘s Funeral Jar.
 3. Po pokalbio su juo reikia eiti į Execution Ground ir ten rasti jo sesers palaikus. Ieškomą daiktą rasite užmušę Hangman tree. Kai tik gausite palaikus (Kasandra‘s Remains), nuneškite juos Brother Metheus.
 4. Gavęs palaikus, Brother Metheus paprašys atnešti nuodus (Belladonna). Jums teks keliauti į Dion Castle Town ir surasti Master Ixia, kuri yra Dion Castle Town Dark Elf guild (šalia pietinio įėjimo).
 5. Master Ixia duos Jums užduotį (gausite Ixia‘s List). Reikės surinkti šiuos ingridientus: 10 Medusa‘s Ichor; 10 Marsh Spider Fluids; 10 Dead Seeker Dung; 10 Tyrant‘s Blood; 10 Nightshade Root;
  Ji pasakys, kad Dead Seeker randasi Execution Ground, Tyrant‘as Wasteland‘e, o Nightshade Root Jūs gausite iš Marsh Stakato, kuris yra Cruma Swamp.
 6. Wastland‘e rasite Tyrant Kingpin ir Tyrant, iš kurių gausite 10 Tyrant‘s Blood. Būkite atsargus, aplink daug piktų ir pavojingų sutvėrimų
 7. Eikite į Cruma swamp. Aplink Cruma Tower rasite Marsh Stakato, Marsh Stakato Drone, Marsh Stakato Worker ir Marsh Stakato Soldier. Iš jų Jūs gausite Nightshade Root.
 8. Toje pačioje vietoje rasite Marsh Spider. Iš jo gausite 10 Marsh Spider Fluids.
 9. Toliau keliaujam į Execution Ground, kad rastumėte Dead Seeker, iš kurio gausite Dead Seeker Dung.
 10. Jeigu išeisite iš Giran Castle Town per rytinį išėjimą, šiek tiek paėję keliu rasite Amber Basilik, Turak Bugbear Warrior, Harpy ir Medusa, iš kurių gausite Medusa‘s Ichor.
 11. Su visu šiuo gėriu eikite pas Master Ixia, kuri pagamins Belladonna. Poto eikite pas Brother Metheus į Giran Castle Town.
 12. Brother Metheus Jums duos kvesto daiktą Alder‘s Skull1, kuri reikia nunešti pas Magister Kaira, kuri yra Dark Elf guild. Iš jos gausite Alder‘s Skull2. Ji pasiųs jus ieškoti Magister Roa. Jį rasite Human Wizard guild‘e. Pokalbyje su ja pasirinkite: „Even with you hands put on, the moon will shine“. Gausite Alder‘s Receipt.
 13. Toliau teks keliauti į Gludin Village ir surasti Warehouse Keeper Norman, kuris jums duos knygą (Revelations Manuscript). Ją reikia nunešti Magister Kaira‘i. Iš jos gausite Kair‘s Recommendation. (pastaba: iki šio momento Jūsu lygis turi būti ne mažesnis nei 38).
 14. Poto Jums reikia eiti į Dark Elven Village ir rasti High Tetrarch Thifiell. Iš jo gausite Letter of Thifiel ir Palus Charm. Sumokėję 4300 adenų gatekeeper‘iui papulsite į Dark Elven Village. High Tetrarch Thifiel yra iš kairės gatekeeper‘iui.
 15. High Tetrarch Thifiel pasiųs Jus pas burtininkę Arkenia (Altar of Rites). Galite sumokėti 1100 adenų gatekeeper‘iui, kad teleportuotis į Southern area of Dark Elf forest. Arkenia duos užduotį (Arkenias‘s Note) rasti Red Fairi Dust ir Ti Mi Riran‘s Sap (Blight Treant Sap). Kad gautumėte Red Fairy Dust, Jums reikia pakalbėti su Bloody Pixy, kuri duos užduotį Pixy Garnet.
 16. Pakalbėkite su Blight Treant (kažkas panašaus į medį). Gausime Blight Treant Seed, kur reikia užmušti Black Willow Lurker.
 17. Medžiojate Grandis, kol surinksite 10 Grandis‘s Skull.
 18. Medžiojate Karul Bugbear, kol surinksite 10 Karul Bugbear Skull.
 19. Medžiojate Breka Orc Overlord, kol surinksite 10 Breka Overlord Skull.
 20. Medžiojate Leto Lizardman Overlord, kol surinksite 10 Leto Overlord Skull. Breka Orc Overlord galima rasti išėjus per šiaurinį Giran Castle Town, ir bėgti keliu, kuris veda į Dragon Valley.
 21. Medžiojate Black Willow Lurker, kol gausite Black Willow Leaf. Black Willow Lurker galima rasti tarp School of arts ir kalnų/kroklių srities.
 22. Keliaujate pas Bloody Pixy. Gaunate Red Fairy Dust.
 23. Einate pas Blight Treant, kad gautumėte Blight Treant Sap.
 24. Surinkę visus ingridientus einate pas Arkenia. Atidavę juos gausite Arkenias‘s Letter.
 25. Dabar keliajate pas High Tetrarch Thifiel ir gaunate iš jo Mark of Fate

Test of the Summoner. 39lvl

 1. Kad pradėtumėt kvestą – eikite į magijos parduotuvę Gludin Village ir pakalbėkite su High Summoner Galatea. Jis pasakys, kad užkeikėjas turi valdyti milžinišką magijos jėgą, bei turėti plieninę valią. Kad tai įrodyti Jūs turite laimėti prieš 6 skirtingus užkeikėjus. Kad galima būtu mesti iššūkį Jums reikalinga kortelė. Jas išduoda Trader Lara Dion Castle Town. Pas ją yra 5 monstrų sąrašai:
  1 sąrašas: Leto Lizardman Warrior, Leto Lizardman Shaman, Leto Lizardman Overlord & Giant Fungus.
  2 sąrašas: Manashen Gargoyle & Karul Bugbears.
  3 sąrašas: Breka Orc Shaman, Breka Orc Overlord & Fettered Soul.
  4 sąrašas: Tyrant, Tyrant Kingpin & Windsus.
  5 sąrašas: Noble Ant, Noble Ant Leader & Wyrm.
 2. Gauti tas kortas galima tokiu būdu: gaukite pas Trader Lara monstrų sąrašą, kuriuos reikia medžioti. Užmušę juos ir surinkę 30 kvesto daiktų iš dviejų monstrų grįžkite pas Lara. Iš jos gausite 2 kortas. Tokią operaciją Jums reikės padaryti dar 2 kartus, kol inventoriuje turėsite 6 kortas. Jūs galite paimti sąrašą, peržiūrėti jį, ir jei jis Jūsų netenkina, tai tiesiog išmeskite jį ir paprašykite naujo sąrašo.
 3. Dėmesio: Jeigu Jūs nesugebėsite nugalėti vieno iš sumonerių, tai tada teks gauti Beginner’s Arcana.
 4. Gavus 6 kortas meskite iššūkį užkeikėjams. Kokia tvarka tai daryti Jūsų reikalas, bet siuloma išbandyti šį variantą: Talking Island -> Wasteland southern area -> Elven Village -> Cruma Tower -> Dion southern area -> Giran northern area.
 5. Iš kiekvieno nugalėto priešo gausite Summoner’s Card. Vardai ir jų buvimo vietos:
  1. Talking Island – Almors. Rasite į pietus nuo Elven Ruins. Kalbėdami su juo gausite Crystal of Starting. Atsiras Paco the Cat. Iškviečiam savo gyvį kuris kovos. Gauname Crystal of Inprogress. Pradedam kovą. Kovoti privalo tik sumonai. Jei laimėsite nesąžiningai, tai gausite Crystal of Foul. Galima kovoti dar kartą. Jei pralaimėsite, tai gausite Crystal of Defeat. Teks gauti Beginner’s Arcana. Jei laimėsite gausite Crystal of Victory. Pakalbam su Summoner Almors, gaunam Almors’s Arcana.
  2. Pietinė Wasteland dalis – Basillia. Randasi šalia pietinio įėjimo į Wasteland. Tai tas įėjimas iki kurio galima teleportuotis.Šiek tiek dešiniau rasite sumonerį. Sumonina Mimi the Cat. Gaunam Basillia’s Arcana.
  3. Elven Village – Celestiel. Šiek tiek piečiau Elven Fortress. Sumonina Unicorn Phantasm. Gaunam Celestiel’s Arcana.
  4. Cruma Tower – Belthus. Cruma Tower peitvakarinė dalis. Sumonina Shadow Turen. Gaunam Belthus’s Arcana.
  5. Pietinė Dion dalis– Camoniell. Rasite piečiau ir šiek tiek į rytus nuo Floran. Sumonina Unicorn Racer. Gaunam Camoniell Arcana.
  6. Šiaurinė Giran dalis – Brynthea. Į šiaurės rytus nuo Giran, piečiau nuo Dragon Valley. Sumonina Silhouette Tilfo. Gaunam Brynthea’s Arcana.
  7. Surinkę 5 Summoner’s Card, grįžkite pas Galatea. Gausite Mark of Summoner.Kad pradėti kvestą eikite į magijos parduotuvę Gludin Village ir pakalbėkite su High Summoner Galatea. Jis pasakys, kad užkeikėjas turi valdyti milžinišką magijos jėgą, bei turėti plieninę valią. Norėdami tai įrodyti Jūs turite laimėti prieš 6 skirtingus užkeikėjus. Kad galima būtu mesti iššūkį Jums reikalinga kortelė. Jas išduoda Trader Lara Dion Castle Town. Pas ją yra 5 monstrų sąrašai:
  1 sąrašas: Leto Lizardman Warrior, Leto Lizardman Shaman, Leto Lizardman Overlord & Giant Fungus.
  2 sąrašas: Manashen Gargoyle & Karul Bugbears
  3 sąrašas: Breka Orc Shaman, Breka Orc Overlord & Fettered Soul
  4 sąrašas: Tyrant, Tyrant Kingpin & Windsus
  5 sąrašas: Noble Ant, Noble Ant Leader & Wyrm.