2 Profesijos Kvestai: Phantom Ranger

Trial of the Seeker. 35lvl

 1. Giran Town – Master Dufner, kurį galima rasti žmonių (karių) gildijoje šalia rytinio įėjimo. Kai Jūs sutiksite atlikti užduotį gausite Dufner’s Item.
 2. Dion Town – Master Terry, rasite jį Human Fighter’s Guild. Kai atiduosite jam laišką, tai gausite užduotį ir Terry’s Order1.
 3. Execution Ground – Neer Ghoul Berserker. Jį galima rasti šiaurinėje Execution Ground dalyje. Iš šio padaro Jums reikia gauti Mysterious Runestone. Kai tik tai padarysite eikite pas Master Terry.
 4. Kai nueisite pas jį, gausite užduotį:
  Sąrašas ką Jums reikia gauti:
  -Turek Orc Warlord (Orc Barracs). Iš jo reikia gauti Turek Runestone.
  -Ant Captain (Wasteland). Išmušinėjam – Ant Runestone.
  -Ol Mahum Captain (Partisan hideway). Išmušinėjam Ol Mahum Runestone.
  -Turak Bugbear Warrior (į šiaurę nuo Giran Town). Išmušinėjam Turak Bugbear Runestone.
  Kai surinksite visą kolekciją, keliaukit pas Master Terry į Dion Town.
 5. Kai tik ten nuvyksite, pasidomėkite ką reikia daryti toliau. Jis duos kelis daiktus ir lieps nunešti Viktor į Hunter’s Town. Gausite „Terry’s Chest“.
 6. Hunter’s Town – Trader Victor. Kai Victor paklaus tikrojo Terry vardo, tai pasirinkite Alterbar Karrios. Viktorui pasakykite, kad duosite jam naudos ir jis Jums duos Viktor’s Request. Ten bus prašoma surinkti 10 Medusas Scales. Medusa galima rasti į šiaurės-rytus nuo Giran Town. Šiek tiek į rytus nuo Turak Bugbear Warrior. Kai užmušite Medusa, gausite Medusa’s Scale. Kai surinksite 10 vienetų grįžkite pas Victor‘ą.
 7. Victor‘as labai apsidžiaugs, tačiau jis turi bėdą. Jis Jums lieps eiti pas Magister Marina į Ivory Tower. Gausite Analysis Request.
 8. Magistrę galima rasti antrame Ivory Tower aukšte. Iš jos gausite Marinas Letter.
 9. Eikite į Dwarf Town ir ieškokite kalvio Brunon. Jis duos Experiment Tool. Su juo reikia keliauti atgal pas Magister Marina į Ivory Tower.
 10. Marina lieps Jum keliauti į Dion Town pas Master Terry. Gausite Analysis Result.
 11. Master Terry duos Jums naują monstrų sąrašą – List of Host. žinoma juos reikia užmušti. Šį sąrašą gausite jei būsite 36 lygio.
 12. Sąrašas:
  *Marsh Stakato Drone. Gausite Abyss Runestone1.
  *Ant Warrior Captain. Gausite Abyss Runestone3.
  *Breka Orc Overlord. Gausite Abyss Runestone2.
  *Leto Lizardman Warrior. Gausite Abyss Runestone4.
  Grįžtame pas Terry, kai surinksite 4 kristalus. Dabar Terry duos Terry’s Report.
 13. Grįžtame į Giran‘ą pas Master Dufner. Gausite Mark of the Seeker.

Testymony of Fate. 37lvl

 1. Kvestas prasideda Giran Castle Town. Iš pradžių reikia rasti Tamsos Elfų gildiją (Dark Elf guild), kuri yra vakarinėje miesto dalyje. Ten reikia rasti Magister Kaira ir pakalbėti su ja. Ji duos Kaira‘s Letter 1.
 2. Ji lieps rasti Brother Metheus, kuris yra tame pačiame mieste, rytinėje miesto dalyje. Iš jo gausite Metheus‘s Funeral Jar.
 3. Po pokalbio su juo reikia eiti į Execution Ground ir ten rasti jo sesers palaikus. Ieškomą daiktą rasite užmušę Hangman tree. Kai tik gausite palaikus (Kasandra‘s Remains), nuneškite juos Brother Metheus.
 4. Gavęs palaikus, Brother Metheus paprašys atnešti nuodus (Belladonna). Jums teks keliauti į Dion Castle Town ir surasti Master Ixia, kuri yra Dion Castle Town Dark Elf guild (šalia pietinio įėjimo).
 5. Master Ixia duos Jums užduotį (gausite Ixia‘s List). Reikės surinkti šiuos ingridientus: 10 Medusa‘s Ichor; 10 Marsh Spider Fluids; 10 Dead Seeker Dung; 10 Tyrant‘s Blood; 10 Nightshade Root;
  Ji pasakys, kad Dead Seeker randasi Execution Ground, Tyrant‘as Wasteland‘e, o Nightshade Root Jūs gausite iš Marsh Stakato, kuris yra Cruma Swamp.
 6. Wastland‘e rasite Tyrant Kingpin ir Tyrant, iš kurių gausite 10 Tyrant‘s Blood. Būkite atsargus, aplink daug piktų ir pavojingų sutvėrimų
 7. Eikite į Cruma swamp. Aplink Cruma Tower rasite Marsh Stakato, Marsh Stakato Drone, Marsh Stakato Worker ir Marsh Stakato Soldier. Iš jų Jūs gausite Nightshade Root.
 8. Toje pačioje vietoje rasite Marsh Spider. Iš jo gausite 10 Marsh Spider Fluids.
 9. Toliau keliaujam į Execution Ground, kad rastumėte Dead Seeker, iš kurio gausite Dead Seeker Dung.
 10. Jeigu išeisite iš Giran Castle Town per rytinį išėjimą, šiek tiek paėję keliu rasite Amber Basilik, Turak Bugbear Warrior, Harpy ir Medusa, iš kurių gausite Medusa‘s Ichor.
 11. Su visu šiuo gėriu eikite pas Master Ixia, kuri pagamins Belladonna. Poto eikite pas Brother Metheus į Giran Castle Town.
 12. Brother Metheus Jums duos kvesto daiktą Alder‘s Skull1, kuri reikia nunešti pas Magister Kaira, kuri yra Dark Elf guild. Iš jos gausite Alder‘s Skull2. Ji pasiųs jus ieškoti Magister Roa. Jį rasite Human Wizard guild‘e. Pokalbyje su ja pasirinkite: „Even with you hands put on, the moon will shine“. Gausite Alder‘s Receipt.
 13. Toliau teks keliauti į Gludin Village ir surasti Warehouse Keeper Norman, kuris jums duos knygą (Revelations Manuscript). Ją reikia nunešti Magister Kaira‘i. Iš jos gausite Kair‘s Recommendation. (pastaba: iki šio momento Jūsu lygis turi būti ne mažesnis nei 38).
 14. Poto Jums reikia eiti į Dark Elven Village ir rasti High Tetrarch Thifiell. Iš jo gausite Letter of Thifiel ir Palus Charm. Sumokėję 4300 adenų gatekeeper‘iui papulsite į Dark Elven Village. High Tetrarch Thifiel yra iš kairės gatekeeper‘iui.
 15. High Tetrarch Thifiel pasiųs Jus pas burtininkę Arkenia (Altar of Rites). Galite sumokėti 1100 adenų gatekeeper‘iui, kad teleportuotis į Southern area of Dark Elf forest. Arkenia duos užduotį (Arkenias‘s Note) rasti Red Fairi Dust ir Ti Mi Riran‘s Sap (Blight Treant Sap). Kad gautumėte Red Fairy Dust, Jums reikia pakalbėti su Bloody Pixy, kuri duos užduotį Pixy Garnet.
 16. Pakalbėkite su Blight Treant (kažkas panašaus į medį). Gausime Blight Treant Seed, kur reikia užmušti Black Willow Lurker.
 17. Medžiojate Grandis, kol surinksite 10 Grandis‘s Skull.
 18. Medžiojate Karul Bugbear, kol surinksite 10 Karul Bugbear Skull.
 19. Medžiojate Breka Orc Overlord, kol surinksite 10 Breka Overlord Skull.
 20. Medžiojate Leto Lizardman Overlord, kol surinksite 10 Leto Overlord Skull. Breka Orc Overlord galima rasti išėjus per šiaurinį Giran Castle Town, ir bėgti keliu, kuris veda į Dragon Valley.
 21. Medžiojate Black Willow Lurker, kol gausite Black Willow Leaf. Black Willow Lurker galima rasti tarp School of arts ir kalnų/kroklių srities.
 22. Keliaujate pas Bloody Pixy. Gaunate Red Fairy Dust.
 23. Einate pas Blight Treant, kad gautumėte Blight Treant Sap.
 24. Surinkę visus ingridientus einate pas Arkenia. Atidavę juos gausite Arkenias‘s Letter.
 25. Dabar keliajate pas High Tetrarch Thifiel ir gaunate iš jo Mark of Fate.

Test of Sagittarius. 39lvl

 1. Kvestas prasideda Hunter’s Village, po pokalbio su Hunters Union President Benard. Jis Jums paaiškins, kad užduotis skirta tik labai patyrusiems lankininkams ir paprašys nunešti Bernard’s Introduction pas Sagittarius Hamil į Floran Village.
 2. Pakalbėkite su Sir Aaron Tanford. Jis Jums lieps keliauti į Ant Nest ir medžioti įvairias skruzdeles (Ant). Jums reikia surinkti 10 Hunter’s Rune. Baigus darbą einam pas Sagittarius Hamil.
 3. Sagittarius Hamil lieps keliauti į Giran pas Prefect’у Vokian. Jis dėl išdavystės Jums lieps mušti Breka Orc Overlord ir Breka Orc Shaman. Mušdami gausite Hunter’s Rune. Tokių reikia 10 vienetų. Poto gausite Talisman of Snake. Grįžkite pas Prefect Vokian.
 4. Prefect Vokian lieps pakalbėti su Sagittarius Hamil.
 5. Trečiame Ivory Tower aukšte raskite Magister Gauen. Jai reikės kelių ingridientų, kuriuos kaip jau supratote teks atnešti Jums
 6. Manashen’s Horn krenta iš Manashen Gargoyle (gali tekt šiek tiek pavargti, kad gautumėte reikalingą daiktą).
 7. Iš Marsh Stakato Drone gausite Stakato Chitin; bei iš Marsh Spider gausite St Bowstring.
 8. Iš Road Scavenger’s Death Pass‘e gausite Mithril Clip.
 9. Kai viską surinksite grįžkite pas Magister Gauen. Gausite Crescent Moon Bow.
 10. Grįžtam pas Hamil. Jis pasakys, kad reikia medžioti bet kuriuos iš Leto Lizardman (Leto Lizardman Archer, Leto Lizardman Warrior ir t.t.), kad pasirodytų Demon Kadesh. Jis atsiras Oren’o rajone.
 11. Pastaba: nusipirkite – Wooden Arrow ir Soulshot: No Grade. Po to, kai gausite 100 Blood of Lizardman, turi pasirodyti Demon Kadesh. Kada jis pasirodys iš tikrųju niekas nežino, todėl rinkite toliau Blood of Lizardman. Gali tekt surinkti 100 ~ 150 Blood of Lizardman.
 12. Dėmesio, mušti Demon Kadesh reikia su Crescent Moon Bow. Užmušę jį gausite Talisman of Kadesh.
 13. Grįžkite pas Hamil. Iš jo gausite Mark of Sagittarius.Kvestas skirtas, kad gautume ‘Mark of Sagittarius’. Bernard Jums pasakoja apie lankininkų testą. Šis testas skirtas tik geriausiems lankininkams, kurie buvo patvirtinti geriausio lankininko Sagittarius Hamil. Paimkite Bernard’s Recommendation ir nuneškite pas Hamil į Floran Village.