2 Profesijos Kvestai: Overlord

Trial of the Pilgrim. 35lvl

 1. Kvestas prasideda Orc Barracks po pokalbio su Hermit Santiago. Jis lieps apsilankyti pas Seer Tanapi, iš kurio Jums reikia sužinoti apie Paagrio; Gauri Twinklerock papasakos Jums apie Maphr; Iš Priest Prim sužinosite apie Einhasad; pas Andellia sužinosite apie Eva ir Shillen. Gausite Voucher of Trial.
 2. Iš pradžių eikite į Gludin Town ir teleportuokites į Orc Village. Šalia Gatekeeper stovės Seer Tanapi. Jis Jums lieps eiti į Cave of Trials pas Ancestor Martankus.
 3. Ancestor Martankus: gaukite Essense of Flame. Daiktas, kuris Jums reikalingas yra pas Lava Salamander Forgotten Temple.
 4. Forgotten Temple yra pietuose nuo Wasteland. Įėjus bėkite į dešinę ir į apačią. Prabėgus 4-5 sales pasukite į kairę. Užmuškite Lava Salamanders. Gausite Essense of Flame.
 5. Kai turėsit Essense of Flame, grįžkite pas Ancestor Martankus. Po pokalbio eikite pas Seer Tanapi į Orc Village. Gausite Spirit of Flame.
 6. Tanapi lieps eiti į Dwarven Village, kad ten pakalbėtumėte su Gauri Twinklerock, Priest Of the Earth Gerald, Wanderer Dorff. Gerald yra pietinėje miesto dalyje. Pakalbėkite su ja, o Gauri ir Dorff (duos Grey Badge) – šiaurinėje miesto dalyje. Keliaujam į Giran Castle Town.
 7. Kai tik nusigausite ten, raskite Priest Prim.
 8. Keliaujam į Talking Island ir pakalbam su Priest Petron. Gausite Picture of Nahir. Žinoma čia už dyką niekas nieko nedalina, todėl jis paprašys atsikratyti blogos dvasios Nahir’o, kuris yra Elven Ruins. Quest Item dažniausiai nepavyksta gauti iš pirmo karto, tenka Nahir užmušti net 20 ar daugiau kartų.
 9. Po to kai nusibelsite į Elven Ruins, panaudokite teleport‘ą, kad pateiktumėte į vidų. Viduje pažiurėkite į žemėlapį ir ten rasite kambarį pažymėtą kaip Nahir. Kai tik rasite kambarį – pamatysite reikalingą veikėją. Po jo mirties gausite Hair of Nahir. Su juo turite grįžti į miestą.
 10. Grobį atiduokite Petron. Jis Jums lieps rasti Andellia Elven Village. Gausite Statue of Einhasad.
 11. Andellia yra šalia Gatekeeper. Ji  lieps keliauti į Swamp Area link krioklių. Ten reikia rasti ir nukenksminti Black Willow.
 12. Po to, kai bus nukenksmintas tas veikėjas, negįžkite į Elven Village. Paeikite šiek tiek į pietus ir rasite Uruha. Ji Jums duos knygą. Dabar galima grįžti į Elven Village, tačiau reikia eiti pėščiom, nes panaudojus Scroll of Escape atsirasite Dark Elf Village.
 13. Pakalbėkite su Andellia. Kalbėdami pasirinkite: Burn the Book of Darkness.
 14. Ieškokite Wiseman Casian.
 15. Grįžkite pas Hermit Santiago į Orc Barracks. Gausite Mark of Pilgrim.

Mark of Glory. 37lvl

 1. Pakalbėkite su Prefect Vokian Giran Castle Town.
 2. Prefect Vokian Jums duos Vokian’s Order, kuriame bus tolesni nurodymai ką reikia užmušti:
  •10 Manashen Shard, gausite mušdami Manashen Gargoyle.
  •10 Tyrant Talon, gausite mušdami Tyrant ir Tyrant Kingpin.
  •10 Guardian Basilisk Fang, gasutite mušdami Guardian Basilisk.
 3. Kai viską surinksite eikite pas Prefect Vokian. Gausite Necklace of Authority, Vokian’s Order 2 ir lieps eiti į Dion Castle Town.
 4. Randame Gandi Chief Chianta. Gausite Chiantas Order1.
 5. Pakalbam su Seer Manakia Giran Castle Town. Jį galima rasti šalia Prefect Vokian. Iš Manakia gausite Manakia’s Letter ir Manakia’s Letter2.
 6. Pakalbėkite su Breka Chief Voltar (gausite Glove of Voltar). Atsiras Vultus Sonof Voltar ir Pashika Sonof Voltar. Užmuškite juos, gausite Vultus’ Head ir Pashika’s Head. Poto pakalbėkite dar kartą suVoltar. Gausite Scepter of Breka.
 7. Randam ir pakalbam su Enku Chief Kepra. Gausite Glove of Kepra, bei atsiras Enku Orc Shaman ir Enku Orc Champion su Enku Orc Overlord. Užverčiam iš pradžių apsauginius, o poto ir valdžią. Gausite Enku Overlord Head. Dar kartą pakalbam su Kepra. Gausite Scepter of Enku.
 8. Bėgam link įėjimo į wasteland ir panaudojam Scroll of Escape. Asirasime Gludin Village. Pakalbam su Prefect Kasman, gauname: Kasman’s Letter1, Kasman’s Letter2 ir Kasman’s Letter3.
 9. Pakalbėktie su Leunt Chief Harak, gausite Scepter of Tunath.
 10. Dabar grįžtam į Gludin Village ir einam į šiaurę link Orc Barracks ir ieškom Turek Chief Burai. Prieš pakalbėdami su juo išvalykite visą teritoriją nuo Turek orc. Gausite Glove of Burai. Atsiras 2 Makum Bugbear Thug. Užmušam juos. Pakalbam dar kartą ir gaunam Scepter of Turek.
 11. Dabar eikite į rytus nuo Gludio Castle Town. Kelias ilgas. Ieškom Vuku Chief Driko. Pakalbėkite su juo. Gausite Driko’s Contract. Jis Jūsų paprašys 30 Stakato Drone Husk1. Juos gausite mušdami Marsh Stakato Drone.
 12. Kai surinksite reikiama kiekį, tai grįžkite pas Driko. Gausite Scepter of Vuku.
 13. Keliaujam į Dion Castle Town ir pakalbam su Gandi Chief Chianta. Gausite Chianta’s Order3. Dabar reikės surinkti 20 Timak Orc Skull ir 20 Tamlin Orc Skull.
 14. Bėgam į Hunter’s Village. Medžiojam Tamlin Orc ir Tamlin Orc Archer tol, kol gausime 20 Tamlin Orc Skull.
 15. Dabar keliaujam į pietus nuo Oren prie Apostate katakombu į Timak Outpost, randam ir lupam Timak Orc.
  Viską gavus keliaujam į Dion Castle Town pas Gandi Chief Chianta. šis veikėjas lieps eiti pas Seer Tanapi į Orc Village.
 16. Iš Tannapi gausite Tanapi’s Order1. Sekančios aukos bus Ragna Orc Seer ir Ragna Orc Overlord iki tol, kol pasirodis Revenant of Tantos Chief. Turite gauti Scepter of Tantos.
 17. Gavus reikalingą daiktą grįžtam pas Seer Tanapi. Gausime Ritual Box.
 18. Keliaujam pas Flame Lord Kakai. Iš jo gausime Mark of Glory.

Test of the Lord. 39lvl

 1. Atuba Chief Varkees Jums lieps eiti į Giran Castle Town pakalbėti su Seer Manakia. Jis Jums lieps surinkti 20 Breka Orc Fang. Breka orcs rasite į šiaurę nuo Giran Castle Town.
 2. Neruga Chief Tantus pareikalaus, kad Jūs gautumėte 1000 bone arrows ir Neruga Axe Blade. Kirvį nusipirksite pas Trader Jakal už 1000 adenų.
 3. Urutu Chief Hatos lieps pakalbėti su Blacksmith Sumari.
 4. Dione ieškom Prefect Dowki, kuris lieps surinkti 10 Timak Orc Skulls. Timak Orcs rasite Ivory Tower apylinkėse.
 5. Dudamara Chief Takuna lieps užmušti Marsh Spider. Jums reikia surinkti 10 legs ir 10 antennae.
 6. Kazkin Zu Gandi lieps surinkti 20 Cornea of Enchanted Monster Eye, kuriuos gausite mušdami Enchanted Monstereye.
 7. Baigus darbą grįžkite pas Kakai į Orkų miestą. Jei manote, kad kvestas baigtas, tai labai klystate. Kakai lieps keliauti į в Cave of Trials pakalbėti su Ancestor Martankus (Martankus – didelis veidas išgraviruotas ant sienos). Dvasia paprašys atnešti 1 Ragna Orc Head. Ragna Orc rasite netoli Cave of Trials. Po to, kai dvasiai atnešite galvą, grįžkite pas Kakai. Gausite Mark of the Lord. Kad gautumėte kvestą Jum reikia pakalbėti su Lord of Flame Kakai, kuris yra Orc Village. Jis Jums lieps įvykdyti 5 vadų užduotis. Atuba Chief Varkees, Neruga Chief Tantus ir Urutu Chief Hatos randasi netoli Lord of Flame Kakai, o Kazkin Zu Gandi rasite Dion Castle Town, o Dudamara Chief Takuna – Oren Castle Town.