2 Profesijos Kvestai: Hawkeye

 1. Trial of the Seeker. 35lvl

  1. Giran Town – Master Dufner, kurį galima rasti žmonių (karių) gildijoje šalia rytinio įėjimo. Kai Jūs sutiksite atlikti užduotį gausite Dufner’s Item.
  2. Dion Town – Master Terry, rasite jį Human Fighter’s Guild. Kai atiduosite jam laišką, tai gausite užduotį ir Terry’s Order1.
  3. Execution Ground – Neer Ghoul Berserker. Jį galima rasti šiaurinėje Execution Ground dalyje. Iš šio padaro Jums reikia gauti Mysterious Runestone. Kai tik tai padarysite eikite pas Master Terry.
  4. Kai nueisite pas jį, gausite užduotį:
   Sąrašas ką Jums reikia gauti:
   -Turek Orc Warlord (Orc Barracs). Iš jo reikia gauti Turek Runestone.
   -Ant Captain (Wasteland). Išmušinėjam – Ant Runestone.
   -Ol Mahum Captain (Partisan hideway). Išmušinėjam Ol Mahum Runestone.
   -Turak Bugbear Warrior (į šiaurę nuo Giran Town). Išmušinėjam Turak Bugbear Runestone.
   Kai surinksite visą kolekciją, keliaukit pas Master Terry į Dion Town.
  5. Kai tik ten nuvyksite, pasidomėkite ką reikia daryti toliau. Jis duos kelis daiktus ir lieps nunešti Viktor į Hunter’s Town. Gausite „Terry’s Chest“.
  6. Hunter’s Town – Trader Victor. Kai Victor paklaus tikrojo Terry vardo, tai pasirinkite Alterbar Karrios. Viktorui pasakykite, kad duosite jam naudos ir jis Jums duos Viktor’s Request. Ten bus prašoma surinkti 10 Medusas Scales. Medusa galima rasti į šiaurės-rytus nuo Giran Town. Šiek tiek į rytus nuo Turak Bugbear Warrior. Kai užmušite Medusa, gausite Medusa’s Scale. Kai surinksite 10 vienetų grįžkite pas Victor‘ą.
  7. Victor‘as labai apsidžiaugs, tačiau jis turi bėdą. Jis Jums lieps eiti pas Magister Marina į Ivory Tower. Gausite Analysis Request.
  8. Magistrę galima rasti antrame Ivory Tower aukšte. Iš jos gausite Marinas Letter.
  9. Eikite į Dwarf Town ir ieškokite kalvio Brunon. Jis duos Experiment Tool. Su juo reikia keliauti atgal pas Magister Marina į Ivory Tower.
  10. Marina lieps Jum keliauti į Dion Town pas Master Terry. Gausite Analysis Result.
  11. Master Terry duos Jums naują monstrų sąrašą – List of Host. žinoma juos reikia užmušti. Šį sąrašą gausite jei būsite 36 lygio.
  12. Sąrašas:
   *Marsh Stakato Drone. Gausite Abyss Runestone1.
   *Ant Warrior Captain. Gausite Abyss Runestone3.
   *Breka Orc Overlord. Gausite Abyss Runestone2.
   *Leto Lizardman Warrior. Gausite Abyss Runestone4.
   Grįžtame pas Terry, kai surinksite 4 kristalus. Dabar Terry duos Terry’s Report.
  13. Grįžtame į Giran‘ą pas Master Dufner. Gausite Mark of the Seeker.

  .

Testimony of Trust. 37lvl.

Kvestas skirtas, kad gautumėte ‘Mark of Trust’. High Priest Hollint Jums pasakys, kad tam, jog žmonių rasė galėtų išgyventi baisiame chaose, jie turi turi užsitarnauti pasitikėjimą iš kitų rasių ir susivienyti. Jūs turite tapti žmonių rasės pasiuntiniu ir susitikti su kitų rasių lyderiais, kad užsitarnautumėte jų pasitikėjimą.

 1. Kvestas prasideda Oren Castle Town, po pokalbio su High Priest Hollint. Jis Jums duos Letter to Elf ir Letter to Darkelf. Pristatykite juos Elfų ir Тamsos Elfų lyderiams. Pirmiausia susitikite su Elven Tetrarch Asterios.
 2. Keliaukite į Elven Village. Ten rasite Tetrarch Asterios. Gausite Order of Ozzy.
 3. Kad rastumėte Luell Of Zephyr Winds, sekite keliu į vakarus nuo Elven Village į rajoną tarp Elven Village ir Dark Elven pelkėmis. Muškite lirein’us (Lirein ir Lirein Elder). Tada, per kurį laiką atsiras Luell Of Zephyr Winds. Žinoma, jį reikia užmušti. Gausite Breath of Winds.
 4. Netoli nuo Lirein rasite Dryad ir Dryad Elder. Darom tą patį kaip ir su Lirein. Po kurio laiko atsiras Actea of Verdant Wilds. Sutvarkius jį gausite Seed of Verdure.
 5. Kai turėsite abu daiktus, keliaukite pas Tetrarch Asterios. Iš jo gausite Scroll of Elf Trust.
 6. Toliau judam į Dark Elven Village ir ten ieškom Tetrarch Thifiell. Iš jo gausite Letter of Thifiell, kurį reikės nugabenti pas Magister Clayton, kuris yra Dion’е.
 7. Pakalbam su Magister Clayton, kurį rasite Tamsos Elfų gildijoje. Gausite monstrų sąrašą.
 8. Wasteland: medžiojam skruzdėliukus. Ant Soldier ir Ant Warrior Captain iki tol, kol turėsite 10 Giant Aphid. Ekstremalai gali lįsti į Ant Nest ir ten juos mušti. Žinoma, ten bus ir daug nereikalingų monstrų, kurie kabinsis į uodegą. Kas ieško lengo būdo, tai skruzdėliukus galima sugaudyti pavienius pietinėje dalyje Wasteland. Kai surinksite 10 daiktų, tai automatiškai konvertuosis į Honey Dew.
 9. Cruma apylinkės: Lupam Marsh Stakato, kol turėsime 10 Stakatos Fluid. Surinkus reikiamą kiekį jis konvertuosis į Stakato Ichor.
 10. Death Pass: Medžiojam Guardian Basilisk, iš kurių kris Blood of Guardian Basilisk. Konvertuosis į Basilisk Plasma.
 11. Gavus visus ingridientus keliaukite į Dion Castle Town pas Magister Clayton. Jis lieps eiti pas Tetrarch Thifiell.
 12. Iš Tetrarch Thifiell gausite Scroll of Darkelf Trust.
 13. Grįžtam į Oren Castle Town pas High Priest Hollint. Jis lieps aplankyti Cardinal Seresin. Gausite Letter to Seresin. Kad toliau galėtumėte daryti kvestą turite būti 38+ lygio. Pakalbam su Cardinal Seresin.
 14. Keliaujam į Orc Village. Randam Flame Lord Kakai.
 15. Toliau į Giran Castle Town pas Seer Manakia.
 16. Seer Manakia lieps surinkti 10 Parasite of Lota, kurie krenta iš Windsus.
 17. Gavus reikiamą kiekį grįžtame pas Seer Manakia, iš kurios gausite Letter of Manakia.
 18. Laišką nuneškite į Orc Village. Atiduokite jį Flame Lord Kakai, gausite Scroll of Orc Trust.
 19. Dabar keliaujam į Dwarven Village pas Iron Gate’s Lockirin.
 20. Jus pasiųs į Cruma Tower regioną, kur reikia rasti Maestro Nikola. Jis yra visai netoli įėjimo į Cruma Tower.
 21. Teks mušti Porta, kuriuos galima rasti pirmame bokšto aukšte. Gausite Heart of Porta.
 22. Kai gausite 10 Heart of Porta grįžkite pas Maestro Nikola.
 23. Keliaukite į Dwarven Village pas Iron Gate’s Lockirin. Gausite Scroll of Dwarf Trust.
 24. Keliaujam pas High Priest Hollint.
 25. Talking Island ieškom High Priest Biotin. Iš jo gausite Mark of Trust.

Test of Sagittarius. 39lvl

 1. Kvestas prasideda Hunter’s Village, po pokalbio su Hunters Union President Benard. Jis Jums paaiškins, kad užduotis skirta tik labai patyrusiems lankininkams ir paprašys nunešti Bernard’s Introduction pas Sagittarius Hamil į Floran Village.
 2. Pakalbėkite su Sir Aaron Tanford. Jis Jums lieps keliauti į Ant Nest ir medžioti įvairias skruzdeles (Ant). Jums reikia surinkti 10 Hunter’s Rune. Baigus darbą einam pas Sagittarius Hamil.
 3. Sagittarius Hamil lieps keliauti į Giran pas Prefect’у Vokian. Jis dėl išdavystės Jums lieps mušti Breka Orc Overlord ir Breka Orc Shaman. Mušdami gausite Hunter’s Rune. Tokių reikia 10 vienetų. Poto gausite Talisman of Snake. Grįžkite pas Prefect Vokian.
 4. Prefect Vokian lieps pakalbėti su Sagittarius Hamil.
 5. Trečiame Ivory Tower aukšte raskite Magister Gauen. Jai reikės kelių ingridientų, kuriuos kaip jau supratote teks atnešti Jums
 6. Manashen’s Horn krenta iš Manashen Gargoyle (gali tekt šiek tiek pavargti, kad gautumėte reikalingą daiktą).
 7. Iš Marsh Stakato Drone gausite Stakato Chitin; bei iš Marsh Spider gausite St Bowstring.
 8. Iš Road Scavenger’s Death Pass‘e gausite Mithril Clip.
 9. Kai viską surinksite grįžkite pas Magister Gauen. Gausite Crescent Moon Bow.
 10. Grįžtam pas Hamil. Jis pasakys, kad reikia medžioti bet kuriuos iš Leto Lizardman (Leto Lizardman Archer, Leto Lizardman Warrior ir t.t.), kad pasirodytų Demon Kadesh. Jis atsiras Oren’o rajone.
 11. Pastaba: nusipirkite – Wooden Arrow ir Soulshot: No Grade. Po to, kai gausite 100 Blood of Lizardman, turi pasirodyti Demon Kadesh. Kada jis pasirodys iš tikrųju niekas nežino, todėl rinkite toliau Blood of Lizardman. Gali tekt surinkti 100 ~ 150 Blood of Lizardman.
 12. Dėmesio, mušti Demon Kadesh reikia su Crescent Moon Bow. Užmušę jį gausite Talisman of Kadesh.
 13. Grįžkite pas Hamil. Iš jo gausite Mark of Sagittarius.Kvestas skirtas, kad gautume ‘Mark of Sagittarius’. Bernard Jums pasakoja apie lankininkų testą. Šis testas skirtas tik geriausiems lankininkams, kurie buvo patvirtinti geriausio lankininko Sagittarius Hamil. Paimkite Bernard’s Recommendation ir nuneškite pas Hamil į Floran Village.