2 Profesijos Kvestai: Bladedancer

Trial of the Challenger. 35lvl

 1. Pakalbėkite su Kash.
 2. Užmuškite Shyslassys (ieškoti po kriokliu).
 3. Atidarykite Chest of Shyslassys su Broken Key.
 4. Pakalbėkite su Kash.
 5. Pakalbėkite su Martien.
 6. Užmuškite Gorr.
 7. Pakalbėkite su Martien.
 8. Užmuškite Baraham.
 9. Pakalbėkite su ten atsiradusiu Champion Raldo.
 10. Pakalbėkite su Gray Pillar’S Filaur.
 11. Užmuškite Queen of Succubus (pačiam Mithril Mines gale).
 12. Pakalbėkite su ten atsiradusiu Champion Raldo – gausite Mark of the Challenger.

Testymony of Fate. 37lvl

 1. Kvestas prasideda Giran Castle Town. Iš pradžių Jums reikia rasti Tamsos Elfų gildiją (Dark Elf guild), kuri yra vakarinėje miesto dalyje. Ten reikia rasti Magister Kaira ir pakalbėti su ja. Ji duos Kaira‘s Letter1.
 2. Ji lieps rasti Brother Metheus, kuris yra tame pačiame mieste, rytinėje miesto dalyje. Iš jo gausite Metheus‘s Funeral Jar.
 3. Po pokalbio su juo, Jums reikia eiti į Execution Ground ir ten rasti jo sesers palaikus. Ieškomą daiktą Jūs rasite užmušę Hangman tree. Kai tik gausite palaikus (Kasandra‘s Remains), nuneškite juos Brother Metheus.
 4. Gavęs palaikus, Brother Metheus paprašys atnešti nuodus (Belladonna). Jums teks keliauti į Dion Castle Town ir surasti Master Ixia, kuri yra Dion Castle Town Dark Elf guild (šalia pietinio įėjimo).
 5. Master Ixia duos Jums užduotį (gausite Ixia‘s List). Reikės surinkti šiuos ingridientus: 10 Medusa‘s Ichor; 10 Marsh Spider Fluids; 10 Dead Seeker Dung; 10 Tyrant‘s Blood; 10 Nightshade Root. Ji Jum pasakys, kad Dead Seeker randasi Execution Ground, Tyrant‘as Wasteland‘e, o Nightshade Root Jūs gausite iš Marsh Stakato, kuris randasi Cruma Swamp.
 6. Wastland‘e rasite Tyrant Kingpin ir Tyrant, iš kurių gausite 10 Tyrant‘s Blood. Būkite atsargus, aplink daug piktų ir pavojingų sutvėrimų.
 7. Eikite į Cruma swamp. Aplink Cruma Tower rasite Marsh Stakato, Marsh Stakato Drone, Marsh Stakato Worker ir Marsh Stakato Soldier. Iš jų Jūs gausite Nightshade Root.
 8. Toje pačioje vietoje rasite Marsh Spider. Iš jo gausite 10 Marsh Spider Fluids.
 9. Toliau keliaujam į Execution Ground, kad rasti Dead Seeker, iš kurio gausime Dead Seeker Dung.
 10. Jeigu išerisime iš Giran Castle Town per rytinš išėjimą, tai šiek tiek paėjeę keliu rasime Amber Basilik, Turak Bugbear Warrior, Harpy ir Medusa, iš kurių gausime Medusa‘s Ichor.
 11. Su visu šiuo gėriu eikite pas Master Ixia, kuri pagamins Belladonna. Poto eikite pas Brother Metheus į Giran Castle Town.
 12. Brother Metheus Jums duos kvesto daiktą Alder‘s Skull1, kuri reikia nunešti pas Magister Kaira, kuri yra Dark Elf guild. Iš jos gausite Alder‘s Skull2. Ji Jus pasiųs ieškoti Magister Roa. Jį rasite Human Wizard guild‘e. Pokalbyje su ja pasirinkite: „Even with you hands put on, the moon will shine“. Gausite Alder‘s Receipt.
 13. Toliau teks keliauti į Gludin Village ir surasti Warehouse Keeper Norman, kuris jums duos knygą(Revelations Manuscript). Ją reikia nunešti Magister Kaira‘i. Iš jos gausite Kair‘s Recommendation. (pastaba: iki šio momento Jūsu lygis turi būti nemažesnis kaip 38).
 14. Poto Jums reikia eiti į Dark Elven Village ir rasti High Tetrarch Thifiell. Iš jo Jūs gausite Letter of Thifiel ir Palus Charm. Sumokėję 4300 adenų gatekeeper‘iui papulsite į Dark Elven Village. High Tetrarch Thifiel yra iš kairės gatekeeper‘iui.
 15. High Tetrarch Thifiel pasiųs Jus pas burtininkę Arkenia (Altar of Rites). Galite sumokėti 1100 adenų gatekeeper‘iui, kad teleportuotis į Southern area of Dark Elf forest. Arkenia duos užduotį (Arkenias‘s Note) rasti Red Fairi Dust ir Ti Mi Riran‘s Sap (Blight Treant Sap). Kad gauti Red Fairy Dust, Jums reikia pakalbėti su Bloody Pixy, kuri duos jum užduotį Pixy Garnet.
 16. Pakalbam su Blight Treant (kažkas panašaus į medį). Gausime Blight Treant Seed, kur reikia užmušti Black Willow Lurker.
 17. Medžiojame Grandis, kol surinksime 10 Grandis‘s Skull.
 18. Medžiojame Karul Bugbear, kol surinksime 10 Karul Bugbear Skull.
 19. Medžiojame Breka Orc Overlord, kol surinksime 10 Breka Overlord Skull.
 20. Medžiojame Leto Lizardman Overlord, kol surinksime 10 Leto Overlord Skull. Breka Orc Overlord galima rasti išėjus per šiaurinį Giran Castle Town, ir bėgti keliu, kuris veda į Dragon Valley.
 21. Medžiojame Black Willow Lurker, kol gausime Black Willow Leaf. Black Willow Lurker galima rasti tarp School of arts ir kalnų/kroklių srities.
 22. Keliaujame pas Bloody Pixy. Gauname Red Fairy Dust.
 23. Einam pas Blight Treant, kad gautume Blight Treant Sap.
 24. Surinkę visus ingridientus einame pas Arkenia. Atidavę juos mes gausime Arkenias‘s Letter.
 25. Dabar su ramia sąžine keliajam pas High Tetrarch Thifiel ir gauane iš jo Mark of Fate.

Test of the Duelist. 39lvl

 1. Sąrašas monstrų ir sričių, kur juos galima rasti:
  1) Town of Oren – Enchanted Monstereye, Leto Lizardman Overlord
  2) Town of Aden – Tamlin Orc, Tamlin Orc Archer
  3) Giran Castle Town – Fettered Soul, Breka Orc Overlord
  4) Dion Castle Town – Marsh Stakato Drone, Dead Seeker
  5) Gludio Castle Town – Puncher, Noble Ant Leader.
 2. Renkam:
  – 10 Tempered Eye Meat, krenta iš Enchanted Monstereye: pagrinde bus prie Ivory Tower, duobėje.
  – 10 Chief’s Amulet, krenta iš Leto Lizardman Overlord: iš kairės kelio pusės vedančios į Hunters Village.
  – 10 Tamrin Orc’s Ring, krenta iš Tamlin Orc.
  – 10 Tamrin Orc’s Arrow, krenta iš Tamlin Orc Archer:
  – 10 Fettered Soul’s Chain krenta iš Fettered Soul: Death Pass.
  – 10 Overlord Necklace krenta iš Breka Orc Overlord.
  – 10 Drone’s Chitin krenta iš Marsh Stakato Drone: aplink Cruma Tower.
  – 10 Dead Seeker Fang krenta iš Dead Seeker: Execution Ground
  – 10 Puncher’s Shard krenta iš Puncher: Wasteland.
  – 10 Noble Ant’s Feeler krenta iš Noble Ant Leader: Ant Nest.
 3. Kai visko surinksite visko po 10vnt. Iš kiekvieno monstro, tai grįžkite pas Duelist Kaien. Jis Jums duos kitą užduotį(Final Order).
 4. Sąrašas:
  1) Cruma Tower – Excuro, Krator.
  2) Giran Castle Town – Grandis
  3) Town of Oren šiaurė – Timak Orc Overlord
  4) Town of Aden – Lakin.
 5. Renkam:
  – 3 Excuro’s Skin krenta iš Excuro.
  – 3 Krator’s Shard krenta iš Krator: Cruma Tower pirmas aukštas.
  – 3 Grandi’s Skin krenta iš Grandis: Giran Castle Town. Virš Dragon Valley.
  – 3 Timak Orc’s Belt krenta iš Timak Orc Overlord.
  – 3 Lakin’s Mace krenta iš Lakin.
 6. Dabar eikite pas Duelist Kaien ir Jūs gausite ‘Mark of Duelist’. Kvestas prasideda pas Duelist Kaien Oren Castle Town. Jį rasite pietvakarinėje miesto dalyje. Duelist Kaien Jums duos monstrų sąrašą (gausite Order Gludio, Order Dion, Order Giran, Order Oren ir Order Aden), kuriuos būtina užmušti ir iš kiekvieno gauti po 10 vnt. Kvesto daiktų. Tam reikės apeiti 5 regionus. Kiekviename regione rasite po 2 tipus monstrų.