2 Profesijos Kvestai: Arbalester

 1. Šis questas prasideda Dione, Kamael guild zonoje. Pasikalbėk su Master Rindy. Ji tau duos 64 dimensional diamonds ir lieps pasikalbėti su Clayton, kuris taip pat yra Dione.
 2. Clayton yra Dark Elf Guilde, keli žingsniai nuo tavęs, jis tau duos didelį sarašą mobų kuriuos turėsi sumedžioti, kad gautum „Grudge Crystals“. Visus mobus rasi prie Florano.
 3. Kai turėsi 30 ENMITY crystalų, gryžk pas Clayton (kristalus meta beveik kiekvienas mobas).
 4. Clayton Lieps tau nulėkti pas Blacksmith Poitan kuris taipogi vėl yra Dione.
 5. Kai pakalbėsi su Blacksmith Poitan jis nusiųs tave į Warehousa, kuris vėl yra Dione, pasikalbėk su Warehouse Keeper Holvas.
 6. Holvas lieps tau lėkti į Execution Grounds ir sumedžioti mobus, kurie yra saraše. Sąrašas turėtų atrodyt taip: Hanged Man Ripper (Hangman Tree), Corpse Pursuer (Dead Seeker).
 7. Nukeliavus į Execution Grounds medžiok mobus iš sąrašo, kol gausi 30 Manuscript Pages. Tada grįžk pas Holvas.
 8. Holvas Lieps tau lėkti pas Kamael Grand Master Meldina, kuri yra Giran Castle Town.
 9. Meldina nusiūs tave į Hunters Village pasikalbėti su Master Selsia.
 10. Selsia kalbės daug, tačiau teks viską išklausyti. Aš rinkausi trečią variantą, tačiau manau nesvarbu kurį pasirinksite jūs. Ji vistiek nusiųs žudyti Grandis, kurie yra Death Passe.
 11. Grandis rasite pakeliui į Death Pass. Turite surinkti 10 itemų. Questo itemus nuneškite į Ivory Tower pas Magister Gaius, kuris yra Human Floor (žmonių aukšte).
 12. Gaius Lieps medžioti Manashen Gargoyles, kurie yra prie Ivory Tower.
 13. Geriausia turėti bluntą (ginklo tipas (blunt)), kad juos nudėtumėt. Jums reikia 10 quest itemų (reikia trenkti tik paskutinį hitą, tada jums gali ir padėti). Tada grįžkite atgal pas Gaius.
 14. Gaius nusiųs jus pas Gauen, kuris yra light elf floor (baltujų elfų aukšte) Ivory Tower’yje.
 15. Gauen nusiųs jus pasikalbėti su Kaiena, kuri yra irgi Ivory Tower’yje, Dark Elf floor (tamsiujų elfų aukšte).
 16. Kaiena nusiūs jus pas Selsia kuri yra Hunters Village.
 17. Selsia lieps jums žudyti Timak Orc Archers ir „Timak Orcs“ tačiau queste rašoma kitaip (archers and SOLDIERS).
 18. Orcus galite rasti šalia Oreno prie Timak Outpost.
  Gali tekti žudyti daug kol pasirodys ji (quest mobas Crimson Lady), tada grįžkite pas Selsia.
 19. Pasikalbėkite su Selsia ir questas baigtas! Jeigu serveris ~1x reito gausite Kamael Inquistor Mark, 108,974 exp, 12,357 sp, ir 15 Shadow Item Exchange Coupon C grade. Grand Master gali pakeisti jūsų klasę į Arbalester (jis stovi šalia selsia).