1 Profesijos Kvestai: Palus Knight

Path to a Palus Knight. 19lvl

Kvestas turi būti įvykdytas tam, kad taptumėt Palus Knight. Master Virgil sako, kad privalote išlaikyti bandymą, jog taptumėte Palus Knight. Jis prašo, kad jam atneštumėte 13 Lycanthrope kaukolių. Tai bus pirmasis Jūsų išbandymas.

  1. Pakalbėkite su Master Virgil – gausite Pallus Talisman.
  2. Muškite Lycanthrope iki tol, kol gausite 13 Lycanthrope Skulls.
  3. Nuneškite juos pas Master Virgil – gausite Virgil’s Letter.
  4. Laišką nuneškite pas Abyssal Celebrant Kalinta – gausite Morte Talisman.
  5. Muškite Poison Spider tol, kol gausite Predator’s Carapace.
  6. Muškite Arachnid Tracker tol, kol gausite 5 Trimden Silk.
  7. Viską nuneškite pas Abyssal Celebrant Kalinta – gausite Coffin of Eternal Rest.
  8. Jį nuneškite pas Master Virgil – gausite Gaze of Abyss.
  9. Pasiekus 20 lygi pakalbėkite su Grandmaster Tobias – tapsite Palus Knight.