1 Profesijos Kvestai: Orc Raider

Path to an Orc Marauder. 19lvl

Kvestas turi būti įvykdytas tam, kad taptumėt Orc Raider. Prefect Karukia sako, kad Orc Marauders turi įrodyti, kad jie yra ištikimi, nebijo mirties ir yra drąsūs. Iš pradžių, kad įrodytumėte savo drąsą, turite sunaikinti goblin’us.

 1. Kvestą galima pasiimti iš Prefect Karukia, kurį galima rasti Oru mieste.
 2. Jam reikia atnešti 10 nagų (Ratman Fangs). Todėl reikia medžioti Goblin Grave Robbers ir Goblin Tomb Raiders. Išėję pro šiaurinius vartus, tiesiog eikite keliu, kol pamatysite goblinus. Užmušus juos gausite jų žalio kraujo (Green Blood). Surinkite 25-30 kraujo mėginius, tuomet atsiras Kuruka Ratman Leader . Užmušę jį gausite jo iltį (Ratman Fang). Šią procedūrą akrtokite tol, kol surinksite 10 ilčių.
 3. Atlikę užduotį, iltis nuneškite Karukia. Jis Jums duos sąrašą (Betrayer Reports), kuriame bus surašyti jį išdavę orkai. Šiuose dokumentuose bus parašyta kur ieškoti orkų išdavikų, kuriuos reikia užmušti, o jų galvas pristatyti Prefect Kasman, kuri galima rasti Gludin‘e.
  Iš viso yra 10 išdavikų:
  * Orc Betrayer Heitafu – pietinėje Turek Orc lauko dalyje.
  * Orc Betrayer Bumbum – dešinėje pusėje pakeliui pas Turek Orc.
  * Orc Betrayer Picubo – šalia bokšto, kuris yra tarp tamsiųjų elfų teritorijos ir neutralios zonos.
  * Orc Betrayer Umbar – į pietvakarius nuo neutralios zonos (kur kelias išsišakoja į 3 dalis).
  * Orc Betrayer Chewba – į pietryčius nuo 3x kelio.
  * Orc Betrayer Zakan – prie sugriauto namo, į rytus nuo Mahum Camp.
  * Orc Betrayer Wanuk – prie šiaurės-vakarų įėjimo į dykumą.
  * Orc Betrayer Chichi – į vakarus nuo Floran Village.
  * Orc Betrayer Minsku – prie pietinio įėjimo į dykumą.
  * Orc Betrayer Sue – dešinėje ant kalvos, kelyje tarp Floran ir Giran.

Išdavikų galvas nuneškite Prefect Kasman Gludin‘e. Už tai gausite Mark of Raider, kurį reikia nunešti pas High Prefect Osborn, kad taptumėte Raider’iu.