1 Profesijos Kvestai: Orc Monk

Path to a Paagrio Monk. 19lvl

Kvestas turi būti įvykdytas tam, kad taptumėt Monk‘u. Gantaki Zu Urutu paaiškins apie orkų tradicijas ir pasakys, kad norėdami pakeisti profesiją Jūs turite gauti rankraščius iš dviejų meistrų.

 1. Pakalbėkite su Gantaki Zu Urutu prie įėjimo į ginklų sandėlį. Jis Jums duos Pommegranate, nuo kurio prasideda šis kvestas.
 2. Pakalbėkite su Khavatari Rosheek.
 3. Jis paprašys užmušti meškas (Kasha Bears) ir duos Jums maišą (Leather Pouch). Užmuškite 5 meškas (kol neprisipildys maišas). Grąžinkite pilną maišą (jis turi pakeisti pavidalą), kai surinksite reikiamą kiekį kvesto daiktų.
 4. Pastaba: Jums pasakys, kad meškas reikia mušti tik plikom rankom, o mušant vorus, Jūs galite panaudoti kastetus, bet negalite nautoti soulshoot’ų.
 5. Khavatari Rosheek duos kitą tašę ir lieps užmušti dar 5 vorus (Kasha Blade Spiders). Atlike užduotį grąžinkite pilną tašę.
 6. Sekančia tašę būtina pripildyti 5 Scarlet Salamanders. Eikite atgal pas vorus (Blade Spiders), bet paeikite šiek tiek toliau keliu ir prieisite urvą.
 7. Pakalbėkite su Gantaki Zu Urutu, iš jo gausite laišką.
 8. Teleportuokitės į Gludin ir pakalbėkit su Prefect Kasman. Jis duos kvesto daiktą.
 9. Nuneškite jį pas Khavatari Toruku, kurį galima rasti į šiaurę nuo Gludin. Khavatari Toruku duos Jums odinę tašę (leather purse).
 10. Dabar reikia mušti atitinkamus monstrus šalia Gludin:
  * 3 Felim Lizardman Warriors (iš dešinės pusės į šiaurę nuo Gludin);
  * 3 Langk Lizardman Warriors (netoli į pietus nuo Gludin)
  * 3 Ratman Warriors (šalia Gludin)
  * 3 Vuku Orc Fighters (į šiaurę nuo Gludin)
 11. Gauta tašę neškite pas Khavatari Toruku: gausite Iron Will Scroll ir laišką.
 12. Šiuos daiktus nuneškite pas Prefect Kasman ir jis duos totemą – Khavatari Totem.

Pakalbėkite su High Prefect Osborn, ir atsakymuose pasirinkite 2, 2. Viskas, Jūs tapote Monk‘u.