1 Profesijos Kvestai: Kamael Warder

Path of the Warder

 1. Pasiimkite questą. Pašnekėkite su Master Sione, jis yra Gludin Village. Pasakykite, kad priimsite Warder testą. Po pašnekesio su NPC jis duos tau užduotį. Užduotis: nužudyti 10 Ol Mahum Novices ir 5 Ol Mahum Patrols.
 2. Eikite i Abandoned Camp ir žudykite Ol Mahumus. Nusikelkite (teleportuokitės) į Abandoned Camp. Einant i dešinę pusę (Rytus) surasite Ol Mahumus, kurių reikia užduočiai. Novices yra biški piečiau, arčiau pastatų. žudykite Ol Mahum Novices, kad gautumėte (10) Ol Mahum Orders, žudykite Ol Mahum Patrols ir surinkite (5) Ol Mahum Organization Charts.
 3. Grįžkite pas Master Sione. Ji jums duos „Gobie’s Orders“ – Gobio įstatymus.
 4. Nueikite pas Master Gobie, jis yra Town of Gludio. Ji jums duos „Letter to the Humans“.
 5. Eikite pas Captain Bathis, jį rasite Gludio mieste, šiauriniame įėjimę į miestą. Jis parodys savo pasibjaurėjimą Kamaelių rase ir duos „Human’s Reply“.
 6. Grįžkite pas Master Gobie. Ji jums duos „Letter to the Dark Elves“.
 7. Nueikite pas Grand Master Tobias Dark, jis yra Gludio mieste Dark Elf Guilde. Jis apipasakos savo susižavėjimą Kamaelių rase ir duos „Dark Elves’ Reply“.
 8. Grįžkite pas Master Gobie. Ji duos „Report to Sione“.
 9. Grįžkite pas Master Sione Gludin Village.
 10. Grįžkite pas Master Gobie, kad gautumėte daugiau nurodymų ką daryti toliau. Ji duos jums Empty Soul Crystal.
 11. Eikite mušti Maille Lizardman, kurį rasite Barracks Gludio vakaruose. Išeikite pro Vakarinius Gludio vartus. Eikite tiesiai ir galabykite Maille. Lizardman, Maille Lizardman Scouts, Maille Lizardman Guard. Kai nužudysite pakankamą kiekį Lizardman monstrų, atsiras Ol Mahum Officer Tak (Quest Mob). Su kristalu nedarykite nieko – Tiesiog užmuskite Tak ir krystalas pats pasisavins jo sielą. Jūs gausite „Tak’s Captured Soul“.
 12. Grįžkite pas Gobie. Ji duos „Steelrazor Evaluation“, gausite 3,200 XP ir 5,934 SP.
 13. Kai pasieksite 20 lygį, nueikite pas Kamael Grand Master, kad pasikeistumėtę klasę į Warder class.