1 Profesijos Kvestai: Human Wizard

Path to a Human Wizard. 19lvl

Kvestas turi būti įvykdytas tam, kad taptumėte Wizard’u. Parina prašo surasti simbolius, kurie simbolizuoja keturis ženklus: žemės, ugnies, vandens ir vėjo.

  1. Pakalbėkite su Parina.
  2. Eikite į Ruins of Despair į pietus nuo Gludio Castle Town ir pakalbėkite su Fire Salamander (naudojama komanda /target).
  3. Jums reikia atgauti Key of Flame, kurį pavogė vorai. Muškite Pinrul į vakarus nuo ruinu. Raktą grąžinkite Fire Salamander – gausite Flame Earring.
  4. Pakalbėkite su Wind Sylph, kuri yra netoli įėjimo į Wasteland. Ji duos Broken Bronze Mirror ir paprašys kai ką atnešti.
  5. Wasteland‘e suraskite Lizardman of the Wasteland ir atiduokite jam veidrodį, už tai gausite Wind Feather. Jį nuneškite pas Wind Sylph ir ji duos Wind Bangel. Visi monstrai Wasteland‘e agresyvus, taigi būkite atsargus.
  6. Eikite link Felmere Lakes į šiaurės-rytus nuo Gludin Village. Ten raskite Water Undine ir pakalbėkite su ja. Jis nori, kad Jūs užmuštumėte Water Seer, gyvenančia iš kitos ežero pusės. Muškite Water Seer, kol gausite 2 Sparkle Pebble, o tada nuneškite juos pas Water Undine. Jis duos Water Necklace.
  7. Eikite į Ruins of Argony į vakarus nuo Gludio Castle Town, ir raskite ten Earth Snake, pakalbėkite su juo. Jis duos Rust Gold Coin ir paprašys atnešti Red Soil, kuriuos galima gauti iš Red Bear. Red Soil nuneškite pas Earth Snake ir gausite Earth Ring.
  8. Kai turėsite Flame Earring, Wind Bangel, Water Necklace ir Earth Ring, eikite į Gludin Village ir pakalbėkite su Parina. Ji Jums duos Bead of Season.
  9. Pasiekus 20 lygį pakalbėkite su High Priestess Levian, kad taptumėte Wizard’u.