1 Profesijos Kvestai: Human Warrior

Path to a Warrior. 19lvl

Kvestas turi buti įvykdytas tam, kad taptumėte Kariu (Warrior). Master Aymus pasakykite, kad norite tapti Kariu ir jis Jums lieps apsilankyti pas Trader Simplon, Gludio mieste ir rasti “Išbandymų kardą”.

  1. Pakalbėkite su Master Auron Gludin Village. Jis Jums duos Auron’s Letter.
  2. Laišką nuneškite pas Trader Simplon į ginklų parduotuvę, Gludio Castle Town. Jis Jums duos Warrior Guild Mark.
  3. Eikite į Ruins of Argony. Ten medžiokite Tracker Skeleton ir Tracker Skeleton Leader, kol surinksite 10 Rusted Bronze Sword.
  4. Viską atiduokite Trader Simplon. Mainais už atiduotus daiktus gausite Rusted Bronze Sword ir Simplon’s Letter.
  5. Laišką nuneškite pas Master Auron.
  6. Medžiokite Poison Spider ir Arachnid Tracker į pietryčių pusę nuo Gludio Castle Town, kol surinksite 20 Poison Spider’s Leg. Vorus privalote mušti Jums patikėtu kardu, todėl su savim turėkite daugiau soulshoot’u ir Antidote.
  7. Vorų kojas atiduokite Master Auron ir jis Jums duos Medallion Of Warrior.
  8. Pasiekus 20 lygį pasikalbėkite su Grand master Ramos, kad taptumėte Kariu.