1 Profesijos Kvestai: Human Rogue

Path to a Rogue. 19lvl

Kvestas turi būti įvykdytas tam, kad taptumėte Rogue. Raskite Captain Bezique ir pareiškite norą tapti Rogue. Jis lieps pagauti vieną iš vagišių, kad užsitarnautumėte pagarbą ir lieps apsilankyti pas Neti.

  1. Pakalbėkite su Captain Bezique prie vakarinių Gludin Village vartų. Jis duos Bezique’s Letter.
  2. Laišką nuneškite Neti, kurią galima rasti šiaurinėje miesto dalyje. Ji duos Neti’s Dagger ir Neti’s Bow, kuriais PRIVALOTE naudotis visą kvesto darymo laiką, todėl turėkite su savimi daugiau soulshoot‘ų.
  3. Eikite į Ruins of Argony. Medžiojate ten (su kvesto ginklu) Spartoi (randamas su komanda /target), kol surinksite 10 Spartoi’s Bone. Galima medžioti ir Skeleton, tačiau iš jų reikalingi daiktai kris daug rečiau.
  4. Spartoi’s Bone nuneškite pas Neti ir ji duos Horseshoe Of Light.
  5. Pakalbėkite su Captain Bezique ir gausite Most Wanted List.
  6. Su išduotu specialiu ginklu medžiokite Cat“s Eye Bandit, kol surinksite 4 daiktus: Stolen Necklace, Stolen Tomes, Stolen Jewelry ir Stolen Ring.
  7. Surinktus daiktus grąžinkite Captain Bezique. Jis Jum duos Bezique’s Recommendation.
  8. Pasiekus 20 lygį pakalbėkite su Grand Master Ramos, kad taptumėte Rogue.