1 Profesijos Kvestai: Elven Oracle

Path to an Elven Oracle. 19lvl

Kvestas turi būti įvykdytas tam, kad taptumėte Elven Oracle. Prieš tampant Oracle, Priest Manuel jums lieps atlikti Allanos duotą užduotį, ir tik tuomet kai tai padarysite tapsite išminčiumi.

  1. Raskite Priest Manuel Gludio Castle Town. Jis Jus pasius ieškoti Allana.
  2. Allana yra prie švyturio.
  3. Kai tik Jūs su ja pasikalbėsite atsiras Lizardman Boss Sub Leader ir Lizardman Fighter. Užmuškite juos ir dar kartą pakalbėkite su Allana.
  4. Allana lieps nueiti pas Perrin prie šiaurinio švyturio (North Lighthouse). Perrin iškvies Bugbear. Po mirties Bugbear kreipkitės į Perrin vėl. Jis jum duos pinigų, kuriuos reikia nunešti pas Allana.
  5. Allana pasakys, kad Jūs pavėlavote ir duos savo dienoraštį.
  6. Dienoraštį nuneškite pas Manuell. Jis duos Leaf of Oracle. Keliaukite pas Priest, ar kitą npc, esantį bažnyčioje ar į elven guild, kad taptumėte Elven Oracle.