1 Profesijos Kvestai: Dwarf Artisan

Path to an Artisan(19lvl).

Kvestas turi būti įvykdytas tam, kad taptumėt Artisan‘u. Jei pakalbėsite su Dwarf Village esančia Blacksmith Silvery, tai ji jum pasakys, kad norėdami tapti Artisan‘u privalote gauti pripažinimą iš trijų kalvių (Blacksmiths).

  1. Pakalbėkite su Blacksmith Silvera. Jis Jums duos Silvery’s Ring.
  2. Medžiojam Boogle Ratman, kad surinktume 10 Boogle Ratman Tooth ir Boogle Ratmen Leader, kad gautumėte 2 Boogle Ratman Leader’s Big Tooth. Juos galima rasti Coal Mines (Kasyklų dugne, netoli tos vietos kur pasirodo Master Toma).
  3. Atiduokite Boogle Ratman Tooth ir Boogle Ratman Leader’s Big Tooth Blacksmith Silvera. Ji Jums duos 1st Pass Certificate.
  4. Pasinaudokite Gatekeeper’iu, kad persikeltumėte į Gludin.
  5. Pakalbėkite su Blacksmith Kluto, kurį galima rasti pietvakarinėje miesto dalyje. Jis Jums duos Kluto’s Letter.
  6. Eikite į Gludio ir pakalbėkite su Blacksmith Pinter. Jis iš Jūsu paims Kluto’s Letter ir duos Footprint Of Thief.
  7. Medžiojam Vuku Orc Fighters iki tol, kol gausime Stolen Secret Box.
  8. Atiduokite Stolen Secret Box ir Footprint Of Thief Blacksmith Pinter. Jis Jums duos Secret Box .
  9. Secret Box, 1st Pass Certificate atiduokite Gludin‘e esančiam Blacksmith Kluto. Jis Jums duos Final Pass Certificate.
  10. Kai pasieksite 20 lygį, pakalbėkite su Head Bracksmith Tapoy, kad taptumėte Artisan’u.